3
12
4

Sociālās aprūpes centra „Jelgava” vecā ēka tika celta 1900. gadā kā bērnu patversme „Ozoli”. Pēc Otrā pasaules kara līdz 1970. gadam šeit atradās veco ļaužu pansionāts, vēlāk sākās rekonstrukcijas darbi, un vecajai ēkai  tika piebūvēts jaunais korpuss. 1974. gadā veco ļaužu pansionāts tika pārveidots par psihoneiroloģisko pansionātu un ieguva nosaukumu „Jelgava”.  1997.gadā psihoneiroloģisko pansionātu pārveidoja par Specializēto valsts sociālās aprūpes centru „Jelgava”. 2004.gadā iestādi pārdēvē par Sociālās aprūpes centru „Jelgava”.

ERAF projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Zemgales reģionā” ietvaros 2007. gadā uz sociālās aprūpes centra „Jelgava” bāzes radīta pusceļa māja.

Darbs ar pusceļa mājas klientiem ir sākums procesam, kurā daļa mūsu iestādes klientu tiek sagatavoti dzīvei grupu dzīvokļos pašvaldībā, un, tādējādi, veiksmīgi integrējas sabiedrībā.

Ar 2010. gada 1. janvāri tiek izveidots Labklājības ministrijas pakļautībā esošs Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale”, kas sevī ietver arī sociālās aprūpes centru „Jelgava” un tas kļūst par Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” filiāli „Jelgava”.

Sociālās aprūpes centra „Zemgale” filiālē „Jelgava” dzīvo I un II grupas invalīdi no 18 gadu vecuma ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. Klientiem tiek nodrošināta sociālā aprūpe, ēdināšana, sociālā rehabilitācija un medicīniskā aprūpe, konstruktīva brīvā laika pavadīšana atbilstoša klientu vajadzībām. Visi klienti tiek nodrošināti ar individuālajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Sociālās aprūpes centra klientiem ir iespēja piedalīties dažādās kultūras un sporta aktivitātēs. Pateicoties Jelgavas Romas katoļu draudzes atbalstam, 2007. gadā sociālās aprūpes centrā tika iesvētīta kapela, kur regulāri notiek dievkalpojumi, kurus vada dažādu konfesiju mācītāji. Gada ietvarā, klienti dodas ekskursijās, apmeklē izrādes, koncertus un atpūšas pludmalē.

Dzīvojot sociālās aprūpes centrā, klientiem tiek piedāvātas dažādas aktivitātes: Bībeles studijas, rokdarbu pulciņš, dziedāšanas pulciņš, literārais pulciņš, mazās motorikas attīstības nodarbības, galda spēles, diskotēkas, tematiskas informatīvi - izglītojošās pēcpusdienas, muzikālās pēcpusdienas, iespēja iesaistīties nodarbinātības pasākumos, izveidota kustību aktivizācijas taka. Izveidota mācību telpa, kurā klienti var apgūt ēst gatavošanas prasmes un citas sociālās iemaņas.

Katru gadu, septembra pirmajā sestdienā, aprūpes centrā tiek rīkota viesu diena. Klienti uzaicina ciemos savus draugus un radus. Sniedz tiem koncertu. Šī diena ir kā atskaites punkts – tuviniekiem ir iespēja tikties ar darbiniekiem, iepazīties ar telpām, apskatīt klientu rokdarbu izstādi un apspriest sev interesējošus jautājumus neformālā gaisotnē.

Sociālās aprūpes centra profesionāļu komanda palīdz katram klientam saglabāt un uzlabot dzīves kvalitāti.

Apmeklētāju pieņemšana:

VSAC “Zemgale”, filiāle “Jelgava” vadītāja Iveta Purne, apmeklētājus pieņem otrdienās no 14.00-15.00,vai iepriekš piesakoties pa tālruni 25737206.

 

Administrācijas darba laiks darba dienās no 8.00-16.30, brīvdienās un darba dienu vakaros darbu nodrošina dežurējošais personāls.

2
6
1
9
10

 

Darbinieki

Evija Torne

Lietvede
+371 63085015
Evija.Torne [at] vsaczemgale.gov.lv

Ina Zalcmane

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Ina.Zalcmane [at] vsaczemgale.gov.lv

Alla Grāvere

Sociālā darbiniece (Pusceļa māja)
Alla.Gravere [at] vsaczemgale.gov.lv

Erita Roze

Sociālā darbiniece
Erita.Roze [at] vsaczemgale.gov.lv

Guna Čaplinska

Veselības aprūpes sektora vadītāja – ārsta palīgs
Guna.Caplinska [at] vsaczemgale.gov.lv

Iveta Arāja

Vecākā medicīnas māsa
Iveta.Borge [at] vsaczemgale.gov.lv

Jevgenija Papina

Saimniecības nodaļas vadītāja
Jevgenija.Papina [at] vsaczemgale.gov.lv

Sintija Zīle

Noliktavas pārzine
Sintija.Zile [at] vsaczemgale.gov.lv

Gita Merca

Noliktavas pārzine (pārtika)
Gita.Merca [at] vsaczemgale.gov.lv

Inta Poriķe

Sociālais darbinieks
Inta.Porike [at] vsaczemgale.gov.lv