Kontakti

jelgava [at] vsaczemgale.gov.lv

Dežūrējošā medicīnas māsa: +371 62606652

Darbinieki

Liene Foršū

Lietvede
Liene.Forsu [at] vsaczemgale.gov.lv

Svetlana Vozņesenska

Sociālā darbiniece
Svetlana.Voznesenska [at] vsaczemgale.gov.lv

Karīna Ineta Kokina

Sociālā darbiniece
Karina.Ineta.Kokina [at] vsaczemgale.gov.lv

Inta Poriķe

Sociālā darbiniece
Inta.Porike [at] vsaczemgale.gov.lv

Dana Tarasova

Sociālā darbiniece
Dana.Tarasova [at] vsaczemgale.gov.lv

Ilmārs Talle

Veselības aprūpes sektora vadītājs – ārsta palīgs
Ilmars.Talle [at] vsaczemgale.gov.lv

Juris Liepa

Saimniecības nodaļas vadītājs
Juris.Liepa [at] vsaczemgale.gov.lv

Sintija Zīle

Saimniecības vadītāja
Sintija.Zile [at] vsaczemgale.gov.lv

Gunita Degaine

Noliktavas pārzine
Gunita.Degaine [at] vsaczemgale.gov.lv
3
12
4

Sociālās aprūpes centra „Jelgava” vecā ēka tika celta 1900. gadā kā bērnu patversme „Ozoli”. Pēc Otrā pasaules kara līdz 1970. gadam šeit atradās veco ļaužu pansionāts, vēlāk sākās rekonstrukcijas darbi, un vecajai ēkai  tika piebūvēts jaunais korpuss. 1974. gadā veco ļaužu pansionāts tika pārveidots par psihoneiroloģisko pansionātu un ieguva nosaukumu „Jelgava”.  1997.gadā psihoneiroloģisko pansionātu pārveidoja par Specializēto valsts sociālās aprūpes centru „Jelgava”. 2004.gadā iestādi pārdēvē par Sociālās aprūpes centru „Jelgava”.

ERAF projekta „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū Zemgales reģionā” ietvaros 2007. gadā uz sociālās aprūpes centra „Jelgava” bāzes radīta pusceļa māja.

Darbs ar pusceļa mājas klientiem ir sākums procesam, kurā daļa mūsu iestādes klientu tiek sagatavoti dzīvei grupu dzīvokļos pašvaldībā, un, tādējādi, veiksmīgi integrējas sabiedrībā.

Ar 2010. gada 1. janvāri tiek izveidots Labklājības ministrijas pakļautībā esošs Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale”, kas sevī ietver arī sociālās aprūpes centru „Jelgava” un tas kļūst par Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” filiāli „Jelgava”.

Sociālās aprūpes centra „Zemgale” filiālē „Jelgava” dzīvo I un II grupas invalīdi no 18 gadu vecuma ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. Klientiem tiek nodrošināta sociālā aprūpe, ēdināšana, sociālā rehabilitācija un medicīniskā aprūpe, konstruktīva brīvā laika pavadīšana atbilstoša klientu vajadzībām. Visi klienti tiek nodrošināti ar individuālajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Sociālās aprūpes centra klientiem ir iespēja piedalīties dažādās kultūras un sporta aktivitātēs. Pateicoties Jelgavas Romas katoļu draudzes atbalstam, 2007. gadā sociālās aprūpes centrā tika iesvētīta kapela, kur regulāri notiek dievkalpojumi, kurus vada dažādu konfesiju mācītāji. Gada ietvarā, klienti dodas ekskursijās, apmeklē izrādes, koncertus un atpūšas pludmalē.

Dzīvojot sociālās aprūpes centrā, klientiem tiek piedāvātas dažādas aktivitātes: Bībeles studijas, rokdarbu pulciņš, dziedāšanas pulciņš, literārais pulciņš, mazās motorikas attīstības nodarbības, galda spēles, diskotēkas, tematiskas informatīvi - izglītojošās pēcpusdienas, muzikālās pēcpusdienas, iespēja iesaistīties nodarbinātības pasākumos, izveidota kustību aktivizācijas taka. Izveidota mācību telpa, kurā klienti var apgūt ēst gatavošanas prasmes un citas sociālās iemaņas.

Katru gadu, septembra pirmajā sestdienā, aprūpes centrā tiek rīkota viesu diena. Klienti uzaicina ciemos savus draugus un radus. Sniedz tiem koncertu. Šī diena ir kā atskaites punkts – tuviniekiem ir iespēja tikties ar darbiniekiem, iepazīties ar telpām, apskatīt klientu rokdarbu izstādi un apspriest sev interesējošus jautājumus neformālā gaisotnē.

Sociālās aprūpes centra profesionāļu komanda palīdz katram klientam saglabāt un uzlabot dzīves kvalitāti.

Administrācijas darba laiks darba dienās no 8.00-16.30, brīvdienās un darba dienu vakaros darbu nodrošina dežurējošais personāls.

2
6
1
9
10