Kontakti

iecava [at] vsaczemgale.gov.lv
1
2
4

 

I dzīvojamais korpuss (diennakts tālrunis) - 26364163
II dzīvojamais korpuss (diennakts tālrunis) - 28353848

VSAC „Zemgale” filiāle „Iecava” atrodas Iecavas novada „Smiltaiņos”, kur Iecavas vārds pirmo reizi minēts 1492.gadā. Mēs atrodamies 21 km attālumā no Bauskas, 30 km attālumā no Jelgavas  un 45 km attālumā no Rīgas. Ziemeļu – dienvidu virzienā Iecavu šķērso autoceļš Rīga – Bauska, kas ir starptautiskās automaģistrāles VIA Balica posms. 2 km attālumā no mums atrodas 1890. gadā veidotais angļu stila ainavu parks 17,2 ha platībā. 15 km garā posmā ap Iecavu tek Lielupes labā krasta pieteka Iecava, kuras krastos atsedzas sarkanā dolomīta klintis. Uzturam, kopjam apkārtni un audzējam dārzeņus pašu vajadzībām 20,22 ha platībā.

 

Sociālās aprūpes centrs „Iecava” no 1945.gada (pēc neoficiālām ziņām) līdz 1963.gada 3.decembrim darbojās kā Invalīdu nams. Sakarā ar dokumentu trūkumu, nav iespējams precizēt tā darbības sākumu, jo arhīvā dokumenti ir saglabājušies tikai no 1953.gada. No 1963.gada 4.decembra tas darbojās kā Iecavas pansionāts.

Ar LR Labklājības ministrijas 1992.gada 14.februāra pavēli Nr.01/23 pansionāts pārdēvēts par LR Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības departamenta psihoneiroloģisko pansionātu „Iecava”.

Ar LR Labklājības ministrijas 1995.gada 4.aprīļa rīkojumu Nr.81 psihoneiroloģiskais pansionāts „Iecava” reorganizēts par LR Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības departamenta specializēto sociālās aprūpes centru „Iecava”.

Ar LR Labklājības ministrijas 2004.gada 8.septembra rīkojumu Nr.116 ar 2004.gada 1.oktobri specializētais sociālās aprūpes centrs „Iecava” pārdēvēts par sociālās aprūpes centru „Iecava”.

Saskaņā ar 2009.gada 30.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr.746 „Par Labklājības ministrijas pakļautībā esošo valsts sociālās aprūpes centru reorganizāciju”, ar 2010. gada 1. janvāri SAC „Iecava” funkcijas, tiesības, saistibas, iepirkto materiālu vertības, mantas, finanšu līdzekļu, lietvedības, arhīva un datu bāzu pārņēmējs ir Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale”. Pēc reorganizācijas SAC „Iecava” turpina nodrošināt valsts politiku sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem kā VSAC „Zemgale” filiāle „Iecava”.

Cilvēkiem ar kustību traucējumiem filiāles centrālā ieeja ir bez šķēršļiem.

Pa izbūvētu uzbrauktuvi iespējams ērti nokļūt ēkā.

attels

8
10
12
7
6

 

Darbinieki

Sanita Bērziņa

Lietvede
Sanita.Berzina [at] vsaczemgale.gov.lv

Zanda Strautmane

Noliktavas pārzine
Zanda.Strautmane [at] vsaczemgale.gov.lv

Dace Ločmele

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Dace.Locmele [at] vsaczemgale.gov.lv

Linda Majore

Sociālā darbiniece
Linda.Majore [at] vsaczemgale.gov.lv

Daina Blīve

Sociālā darbiniece
Daina.Blive [at] vsaczemgale.gov.lv

Inga Zariņa

Veselības aprūpes sektora vadītāja - vecākā medicīnas māsa
Inga.Zarina [at] vsaczemgale.gov.lv