Mēnešalga:
1200 līdz 1500 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Ķīši, Jaunsātu pag., Tukuma nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts sociālās aprūpes centrs "ZEMGALE" (reģ.nr.40900035103) ir Labklājības ministrijas valsts tiešās pakļautības iestāde, kas sniedz valsts apmaksātu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu abu dzimumu pilngadīgām personām institūcijā ar smaga garīga rakstura traucējumiem (I un II invaliditātes grupa). 

Valsts sociālās aprūpes centrs "ZEMGALE" kā  lielākais valsts ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs Latvijā,

aicina darbā filiāles "Ķīši" vadītāju

Prasības pretendentam:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā izglītība;
 • vēlama darba pieredze sociālajā sistēmā vai ar sociālajiem pakalpojumiem saistītā jomā; pieredze vadītāja amatā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • zināšanas par valsts politiku sociālās rehabilitācijas, sociālās un veselības aprūpes jomā un šo jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās;
 • prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus;
 • spēja atzīt un identificēt problēmas, izprast to rašanās cēloņus un piedāvāt risinājumus;
 • iemaņas darbā ar datoru (MS Word, Excel, PowerPoint u.c.);
 • pieredze darbā pašvaldības iestādē vai valsts pārvaldē tiks vērtēta kā priekšrocība;
 • valsts pārvaldes vērtību un ētikas principu izpratne.

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt kvalitatīvu un ilgtspējīgu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un klientu tiesību ievērošanu filiālē;
 • nodrošināt efektīvu filiāles resursu vadību;
 • nodrošināt pilnvērtīgu komandas darbu un starpinstitucionālu sadarbību klientu interesēs;
 • nodrošināt sistemātisku sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesa izpildes uzraudzību;
 • nodrošināt klientu drošības uzraudzību.
Piedāvājam:
 • sociālās garantijas, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 •  alga (bruto) EUR 1200 – EUR 1500 atbilstoši profesionālajai pieredzei;
 • darba pieredzi valsts pārvaldē un profesionālās izaugsmes iespējas;
 • labus darba apstākļus;
 • draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.

Darba vieta: VSAC "Zemgale" filiāle "Ķīši", "Ķīši", Jaunsātu pagasts, Tukuma novads.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivētu pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Filiāles vadītājs" sūtīt uz e-pastu: Janis.Flaksis@vsaczemgale.gov.lv. Papildus informācija: Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājs: Jānis Flaksis, tālrunis: 29209940.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Detalizēta informācija par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai  ir norādīta iestādes mājas lapā, adrese:

https://www.vsaczemgale.gov.lv/lv/media/2279/download

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz interviju. Par atteikumu ziņosim tikai tiem kandidātiem, kas tiks uzaicināti uz interviju. Gadījumā, ja trīs nedēļu laikā pēc CV nosūtīšanas neesat saņēmis uzaicinājumu uz darba interviju, varat uzskatīt, ka Jūsu kandidatūra netika virzīta pārrunām.

Pretendentiem jāpiesakās līdz