Mēnešalga:
1200 līdz 1440 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Lielbērze, Lielbērze, Auru pag., Dobeles nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "ZEMGALE” 

aicina darbā 

filiāles “Lielbērze” VADĪTĀJU (amata vieta uz nenoteiktu laiku).


Prasības pretendentam:
•    otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā izglītība;
•    vēlama darba pieredze sociālajā sistēmā vai ar sociālajiem pakalpojumiem saistītā jomā; pieredze vadītāja amatā tiks uzskatīta par priekšrocību;
•    zināšanas par valsts politiku sociālās rehabilitācijas, sociālās un veselības aprūpes jomā un šo jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
•    prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās;
•    prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus;
•    spēja atzīt un identificēt problēmas, izprast to rašanās cēloņus un piedāvāt risinājumus;
•    iemaņas darbā ar datoru (MS Word, Excel, PowerPoint u.c.);
•    pieredze darbā pašvaldības iestādē vai valsts pārvaldē tiks vērtēta kā priekšrocība.

Galvenie pienākumi:
•    nodrošināt kvalitatīvu un ilgtspējīgu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un klientu tiesību ievērošanu filiālē;
•    nodrošināt efektīvu filiāles resursu vadību;
•    nodrošināt pilnvērtīgu komandas darbu un starpinstitucionālu sadarbību klientu interesēs;
•    nodrošināt sistemātisku sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesa izpildes uzraudzību;

•    nodrošināt klientu drošības uzraudzību.

Piedāvājam:
  • •    sociālās garantijas, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
    •    alga (bruto) EUR 1200 – EUR 1440 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pēc MK noteikumiem Nr.66);
    •    darba pieredzi valsts pārvaldē un profesionālās izaugsmes iespējas;
    •    labus darba apstākļus;
    •    draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2021.gada 9.maijs plkst.12.00.

Darba vieta: VSAC "Zemgale" filiāle "Lielbērze", Lielbērze, Auru pagasts, Dobeles novads.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivētu pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar norādi "Filiāles vadītājs" sūtīt uz e-pastu: zemgale@vsaczemgale.gov.lv vai pa pastu: "Smiltaiņi", Iecava, Iecavas novads, LV-3913. Kontaktinformācija: Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājs Jānis Flaksis, tālrunis 26420266.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Detalizēta informācija par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai  ir norādīta iestādes mājas lapā, adrese:

https://www.vsaczemgale.gov.lv/lv/privatuma-politika

Pretendentiem jāpiesakās līdz