Mēnešalga:
552 līdz 802 EUR
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Atrašanās vieta:
Smiltaiņi, Iecava, Bauskas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts sociālās aprūpes centrs "ZEMGALE" (reģ.nr.40900035103) ir Labklājības ministrijas tiešās pakļautības iestāde, kas sniedz valsts apmaksātu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu abu dzimumu pilngadīgām personām institūcijā ar smaga garīga rakstura traucējumiem (I un II invaliditātes grupa). 

Valsts sociālās aprūpes centrs "ZEMGALE" kā  lielākais valsts ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs Latvijā

aicina darbā SOCIĀLO REHABILITĒTĀJU filiālē "Iecava" (1 amata vieta, pilna slodze, uz nenoteiktu laiku)

Mēs piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • alga (bruto) EUR 552 – EUR 802 atbilstoši noteiktajai kategorijai;
 • 10% piemaksu pie noteiktās mēnešalgas par īpašo risku;
 • normālā darba laika ietvaros saīsināto darba laiku (35 stundas nedēļā);
 • darba pieredzi valsts pārvaldē;
 • labus darba apstākļus; papildus atvaļinājuma dienas par īpašo risku un ikgadējo novērtējumu;
 • draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
 • veselības apdrošināšanu pēc 6 nostrādātiem mēnešiem.

Būtiskākie amata pienākumi:

 • veikt klientu sociālās funkcionēšanas novērtēšanu;
 • diagnosticēt klientu sociālās barjeras, sociālo statusu, vērtības, noteikt klientu sociālo prasmju līmeni;
 • piedalīties starpprofesionāļu komandā klientu sociālās rehabilitācijas gaitā;
 • piedalīties klientu individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē.
 • veikt sociālo prasmju uzlabošanu un jaunu prasmju veicināšanu sociālā darbinieka vadībā:

Prasības pretendentam:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās rehabilitācijas jomā (sociālā rehabilitētāja kvalifikācija);
 • zināšanas sociālās rehabilitācijas jomā, sociālās aprūpes, veselības aprūpes jautājumos, psiholoģijā un pedagoģijā;
 • profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī;
 • darba pieredze aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlams sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas sertifikāts.

Darba vieta: VSAC "Zemgale" filiāle "Iecava", "Smiltaiņi", Iecava, Bauskas novads.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar atzīmi "Sociālais rehabilitētājssūtīt uz e-pastu: Janis.Flaksis@vsaczemgale.gov.lv.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Detalizēta informācija par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai  ir norādīta iestādes mājas lapā, adrese:

https://www.vsaczemgale.gov.lv/lv/media/2279/download 

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz interviju. Par atteikumu ziņosim tikai tiem kandidātiem, kas tiks uzaicināti uz interviju. Gadījumā, ja trīs nedēļu laikā pēc CV nosūtīšanas neesat saņēmis uzaicinājumu uz darba interviju, varat uzskatīt, ka Jūsu kandidatūra netika virzīta pārrunu kārtai.

Pretendentiem jāpiesakās līdz