Mēnešalga:
880 līdz 1227 EUR
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Atrašanās vieta:
Kalnciema ceļš 109, Jelgava

Pretendentiem jāpiesakās līdz

VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "ZEMGALE" (reģ.nr.40900035103) ir Labklājības ministrijas tiešās pakļautības iestāde, kas sniedz valsts apmaksātu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu abu dzimumu pilngadīgām personām institūcijā ar smaga garīga rakstura traucējumiem (I un II invaliditātes grupa). 

VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "ZEMGALE" kā  lielākais valsts ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs Latvijā

AICINA DARBĀ darbīgu un godprātīgu Saimniecības nodaļas vadītāju filiālē "Jelgava” uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentam:

• Vidējā profesionālā vai pirmā līmeņa augstākā izglītība.

• Darba pieredze saimnieciskā darba organizēšanā ne mazāk kā viens gads (vēlams).

Vides aizsardzības, darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana (apliecība par profesionālās pilnveides 160 stundu izglītības programmu Darba aizsardzībā un drošībā, kā arī apliecība ugunsdrošībā un aizsardzībā).

•  Plānot un organizēt regulāras apkopes esošajām mašīnām un iekārtām (veļas mājā, attīrīšanas iekārtās, virtuves blokā, katlu mājā u.c.) atbilstoši izgatavotāja rūpnīcas instrukcijām.

• Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu un padoto darbu un analizēt situāciju.

• Iemaņas darbā ar datoru (MS Word, Excel, PowerPoint u.c.); Atbildība, precizitāte un godīgums, spēja būt klientorientētam.

Galvenie pienākumi:

• Plānot, vadīt Saimniecības nodaļas darbu.

• Plānot mēneša darba grafikus, sagatavot darba laika uzskaites tabulas.

• Plānot transporta racionālu izmantošanu, veikt ceļazīmju ievadīšanu grāmatvedības uzskaites programmā, mēneša atskaišu sagatavošanu, iesniegšanu.

• Piedalīties tehnisko specifikāciju izstrādāšanā iepirkumu procedūras gaitā, veikt cenu aptaujas.

• Nodrošināt pakļautībā esošos darbiniekus ar darbam nepieciešamajiem resursiem, organizēt to pieprasīšanu, saņemšanu un norakstīšanu.

• Nodrošināt filiāles ēku, telpu un teritorijas apsaimniekošanu.

• Veikt materiālo vērtību un nemateriālo ieguldījumu uzskaites un atskaites dokumentu kārtošanu.

• Ievērot un kontrolēt darba kārtības, darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasības.

• Piedalīties materiālo vērtību inventarizācijās.

Piedāvājam:

• sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

• alga (bruto) EUR 880 – EUR 1227 atbilstoši noteiktajai kategorijai;

veselības apdrošināšanu pēc 6 nostrādātiem mēnešiem;

• darba pieredzi valsts pārvaldē;

• labus darba apstākļus;

• draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.

Darba vieta: VSAC "Zemgale" filiāle "Jelgava", Kalnciema ceļš 109, Jelgava.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar atzīmi "Saimniecības nodaļas vadītājs" sūtīt uz e-pastu: Janis.Flaksis@vsaczemgale.gov.lv

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Detalizēta informācija par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai  ir norādīta iestādes mājas lapā, adrese:

https://www.vsaczemgale.gov.lv/lv/media/2279/download 

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz interviju. Par atteikumu ziņosim tikai tiem kandidātiem, kas tiks uzaicināti uz interviju. Gadījumā, ja trīs nedēļu laikā pēc CV nosūtīšanas neesat saņēmis uzaicinājumu uz darba interviju, varat uzskatīt, ka Jūsu kandidatūra netika virzīta pārrunu kārtai.

Pretendentiem jāpiesakās līdz