Mēnešalga:
670 līdz 761 EUR
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Atrašanās vieta:
Kalnciema ceļš 109, Jelgava

Pretendentiem jāpiesakās līdz

VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "ZEMGALE" (reģ.nr.40900035103; www.vsaczemgale.gov.lvir Labklājības ministrijas tiešās pakļautības iestāde, kas sniedz valsts apmaksātu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu abu dzimumu pilngadīgām personām institūcijā ar smaga garīga rakstura traucējumiem (I un II invaliditātes grupa). 

VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "ZEMGALE" kā  lielākais valsts ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs Latvijā

AICINA DARBĀ  SAIMNIECĪBAS PĀRZINI filiālē "Jelgava" (uz nenoteiktu laiku, pilnu slodzi)

Mēs piedāvājam:

 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.
 • alga (bruto) EUR 670 – EUR 761 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pēc MK noteikumiem Nr.66).
 • darba pieredzi valsts pārvaldē.
 • labus darba apstākļus.
 • draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.
 • veselības apdrošināšanu pēc 6 nostrādātiem  mēnešiem.

Būtiskākie amata pienākumi:

 • Nodrošināt filiāles tehnisko iekārtu un inženiertīklu iekārtu (elektrotīklu, signalizācijas, ūdensvada, ventilācijas sistēmas, kanalizācijas un apkures sistēmas) savlaicīgu tehnisko apkopi un profilaktisko apkalpošanu, uzturēšanu kārtībā, remontdarbus, piedalīties šajā darbā.
 • Sniegt priekšlikumus par veicamo remontdarbu materiālu patēriņa un izmaksu tāmēm savas kompetences ietvaros.
 • Organizēt remontdarbus visām filiāles “Jelgava” ēkām un būvēm, kā arī telpu kosmētiskos remontus, nodrošinot vides pieejamību filiāles klientiem.
 • Nodrošināt pakļautībā esošos darbiniekus ar darbam nepieciešamajiem resursiem, organizēt to pieprasīšanu, saņemšanu un norakstīšanu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un Centrā noteikto kārtību.
 • Veikt filiālē izlietoto materiālu norakstīšanu, saskaņā ar spēkā esošiem iekšējiem normatīviem aktiem.
 • Nodrošināt mēbeļu remontu, krāsošanu, līmēšanu un labošanu.
 • Piedalīties tehniskās specifikācijas sagatavošanā preču un pakalpojumu iegādei savas kompetences ietvaros.
 • Līdzdarboties ugunsdrošības pasākumu organizēšanā:

Prasības pretendentam:

 • vidējā vai vidējā profesionālā izglītība, kursi attiecīgajā specialitātē.
 • darba pieredze profesijā ne mazāk, kā viens gads;
 • labas latviešu valodas zināšanas.
 • sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Darba vietas adrese: VSAC "Zemgale" filiāle "Jelgava", Kalnciema ceļš 109, Jelgava.

Profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar atzīmi "Saimniecības pārzinis" sūtīt uz e-pastu: Janis.Flaksis@vsaczemgale.gov.lv

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Detalizēta informācija par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai  ir norādīta iestādes mājas lapā, adrese:

https://www.vsaczemgale.gov.lv/lv/media/2279/download

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz interviju. Par atteikumu ziņosim tikai tiem kandidātiem, kas tiks uzaicināti uz interviju. Gadījumā, ja trīs nedēļu laikā pēc CV nosūtīšanas neesat saņēmis uzaicinājumu uz darba interviju, varat uzskatīt, ka Jūsu kandidatūra netika virzīta pārrunu kārtai.

Pretendentiem jāpiesakās līdz