Mēnešalga:
927 līdz 1245 EUR
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Atrašanās vieta:
Smiltaiņi, Iecava, Iecavas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts sociālās aprūpes centrs  "Zemgale” (reģ. nr. 40900035103)

aicina darbā

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāju

filiālē „Iecava”  (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentam:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā;
 • Darba pieredze sociālajā jomā (vismaz divi gadi);
 • Spēja būt klientorientētam, nosvērtam, vērīgam, lojālam.

Galvenie pienākumi:

 • Plāno, vada, koordinē un atbild par Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas (turpmāk – nodaļas) darbu.
 • Organizē nodaļas darbu tā, lai nodrošinātu darbinieku savstarpējo aizvietojamību to īslaicīgas prombūtnes laikā ar atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem.
 • Izstrādā nodaļas darbinieku atvaļinājumu grafikus un iesniedz Filiāles vadītājam informāciju par nodaļas darbinieku atvaļinājumiem.
 • Identificē, definē un organizē nodaļas personāla apmācību vajadzības, savas kompetences ietvaros veic personāla apmācību un instruēšanu.
 • Organizē un nodrošina nodaļas jauno darbinieku ievadīšanu darbā.
 • Sagatavo nodaļas gada darba plānu un reizi ceturksnī iesniedz Filiāles vadītājam atskaiti par tā izpildi.
 • Apkopo ar klientu sociālo aprūpi saistīto informāciju, sniedz darba pārskatus un informāciju atbilstoši Centrā noteiktajai kārtībai.
 • Nodrošina sev pakļautos darbiniekus ar darbam nepieciešamo aprīkojumu, līdzekļiem un inventāru.
 • Organizē, vada klientu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesu filiālē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 • Nodrošina “Klientu sociālās rehabilitācijas, sociālo prasmju uzlabošanas un brīvā laika pavadīšanas programmas” izstrādi.
 • Analizē un izvērtē sociālās aprūpes, rehabilitācijas un veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un atbilstību klientu vajadzībām.
 • Pārstāv klientu tiesības un intereses dažādās institūcijās.
 • Nodrošina klientu uzņemšanu un uzskaiti filiālē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 • Nodrošina informācijas ievadi un aktualizāciju par filiāles klientiem Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā SPOLIS.
 • Nodrošina klientu un viņu piederīgo iesniegumu, priekšlikumu, sūdzību uzskaiti un izskatīšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 • Nodrošina klientu drošību un kontrolē normatīvo aktu prasību ievērošanu klientu drošības nodrošināšanai.

Piedāvājam:

 • Atalgojumu no EUR 927 – EUR 1245; 10% piemaksu par darbu, kas saistīts ar īpašu risku;
 • Sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • Darba pieredzi valsts pārvaldē;
 • Labus darba apstākļus, normālo saīsināto darba laiku - 35h nedēļā;
 • Draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.

Darba vietas adrese:  "Smiltaiņi", Iecava, Iecavas novads.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un motivācijas vēstuli ar atzīmi "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājssūtīt uz e-pastu: Kristine.Buracevska@vsaczemgale.gov.lvvai pa pastu: Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale”, “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Detalizēta informācija par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai  ir norādīta iestādes mājas lapā, adrese:

https://www.vsaczemgale.gov.lv/lv/privatuma-politika

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz interviju. Par atteikumu ziņosim tikai tiem kandidātiem, kas tiks uzaicināti uz interviju. Gadījumā, ja trīs nedēļu laikā pēc CV nosūtīšanas neesat saņēmis uzaicinājumu uz darba interviju, varat uzskatīt, ka Jūsu kandidatūra netika virzīta pārrunu kārtai.

Pretendentiem jāpiesakās līdz