Mēnešalga:
1509 līdz 1894 EUR
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Atrašanās vieta:
Kalnciema ceļš 109, Jelgava

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Ja esi enerģisks un esi gatavs jauniem izaicinājumiem, kā arī vēlies sevi pilnveidot un izmantot savas profesionālās zināšanas un pieredzi kopējo mērķu sasniegšanā, tad tieši Tu, kā kolēģis, esi nepieciešams Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" komandai!* 

Valsts sociālās aprūpes centrs "ZEMGALE" kā  lielākais valsts ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs Latvijā

aicina darbā motivētu SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS NODAĻAS VADĪTĀJU filiālē "Jelgava" (uz nenoteiktu laiku, pilnu slodzi)

Prasības pretendentam:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā;
 • Darba pieredze sociālajā jomā (vismaz divi gadi); 
 • Darba pieredze vadošā amatā vismaz viens gads;
 • Spēja būt klientorientētam, nosvērtam, vērīgam, lojālam;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, Excel);
 • pieredze darbā pašvaldības iestādē vai valsts pārvaldē tiks vērtēta kā priekšrocība;
 • valsts pārvaldes vērtību un ētikas principu izpratne.

Galvenie pienākumi:

 • Plāno, vada, koordinē un atbild par Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas (turpmāk – nodaļas) darbu.

 • Organizē nodaļas darbu tā, lai nodrošinātu darbinieku savstarpējo aizvietojamību to īslaicīgas prombūtnes laikā ar atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem.
 • Izstrādā nodaļas darbinieku atvaļinājumu grafikus un iesniedz Filiāles vadītājam informāciju par nodaļas darbinieku atvaļinājumiem.
 • Identificē, definē un organizē nodaļas personāla apmācību vajadzības, savas kompetences ietvaros veic personāla apmācību un instruēšanu.
 • Organizē un nodrošina nodaļas jauno darbinieku ievadīšanu darbā.
 • Sagatavo nodaļas gada darba plānu un reizi ceturksnī iesniedz Filiāles vadītājam atskaiti par tā izpildi.
 • Apkopo ar klientu sociālo aprūpi saistīto informāciju, sniedz darba pārskatus un informāciju atbilstoši Centrā noteiktajai kārtībai.
 • Nodrošina sev pakļautos darbiniekus ar darbam nepieciešamo aprīkojumu, līdzekļiem un inventāru.
 • Organizē, vada klientu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesu filiālē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 • Nodrošina “Klientu sociālās rehabilitācijas, sociālo prasmju uzlabošanas un brīvā laika pavadīšanas programmas” izstrādi.
 • Analizē un izvērtē sociālās aprūpes, rehabilitācijas un veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un atbilstību klientu vajadzībām.
 • Pārstāv klientu tiesības un intereses dažādās institūcijās.
 • Nodrošina klientu uzņemšanu un uzskaiti filiālē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 • Nodrošina informācijas ievadi un aktualizāciju par filiāles klientiem Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā SPOLIS.
 • Nodrošina klientu un viņu piederīgo iesniegumu, priekšlikumu, sūdzību uzskaiti un izskatīšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 • Nodrošina klientu drošību un kontrolē normatīvo aktu prasību ievērošanu klientu drošības nodrošināšanai.

Piedāvājam:

 • Atalgojumu no EUR 1509– EUR 1894 atkarībā no profesionālās pieredzes un kompetencēm, pārbaudes laikā līdz EUR 1525 atkarībā no pieredzes un profesionālajām prasmēm sociālajā jomā un vadībā;
 • Sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • Darba pieredzi valsts pārvaldē; 
 • Veselības apdrošināšanu pēc 6 nostrādātiem mēnešiem.

Darba vietas adrese:  VSAC "Zemgale" filiāle "Jelgava", Kalnciema ceļš 109, Jelgava.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar atzīmi "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājssūtīt uz e-pastu: Janis.Flaksis@vsaczemgale.gov.lv.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Detalizēta informācija par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai  ir norādīta iestādes mājas lapā, adrese:

https://www.vsaczemgale.gov.lv/lv/media/2279/download

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz interviju. Par atteikumu ziņosim tikai tiem kandidātiem, kas tiks uzaicināti uz interviju. Gadījumā, ja trīs nedēļu laikā pēc CV nosūtīšanas neesat saņēmis uzaicinājumu uz darba interviju, varat uzskatīt, ka Jūsu kandidatūra netika virzīta pārrunu kārtai.

*Valsts sociālās aprūpes centrs "ZEMGALE" (reģ.nr.40900035103) ir Labklājības ministra pakļautībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas sniedz valsts apmaksātu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu abu dzimumu pilngadīgām personām institūcijā ar smaga garīga rakstura traucējumiem (I un II invaliditātes grupa).

Pretendentiem jāpiesakās līdz