Mēnešalga:
745 līdz 1093 EUR
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Atrašanās vieta:
Pansionāts "Ropaži", Ropaži, Ropažu pag., Ropažu nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "ZEMGALE" (reģ.nr.40900035103; www.vsaczemgale.gov.lv) ir Labklājības ministrijas tiešās pakļautības iestāde, kas sniedz valsts apmaksātu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu abu dzimumu pilngadīgām personām institūcijā ar smaga garīga rakstura traucējumiem (I un II invaliditātes grupa). 

VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "ZEMGALE" kā  lielākais valsts ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs Latvijā

aicina darbā SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS NODAĻAS VADĪTĀJA vietnieku filiālē "Ropaži" (uz nenoteiktu laiku, pilnu slodzi)

Prasības pretendentam:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā;
 • Darba pieredze sociālajā jomā;
 • Spēja būt klientorientētam, nosvērtam, vērīgam, lojālam.
 • sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

 • prasme vadīt kolektīvu.

Galvenie pienākumi:

 • Plāno, vada, koordinē un atbild par Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas (turpmāk – nodaļas) darbu nodaļas vadītāja prombūtnē.

 • piedalīties pie sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plāna un tajā veikto korekciju izpildes kontrolē.
 • piedalīties klientu novērtēšanas gaitas grafika izpildes kontrolē.
 • sagatavot pārskatus, atskaites ziņojumus un iesniegumus.
 • piedalīties pie nodaļas jauno darbinieku ievadīšanas darbā.
 • organizēt sociālo resursu sistēmu piesaisti konkrētā klienta sociālo problēmu risināšanā.
 • analizēt un izvērtēt sociālās aprūpes, rehabilitācijas un veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un atbilstību klientu vajadzībām.
 • pārstāv klientu tiesības un intereses dažādās institūcijās.
 • nodrošina klientu uzņemšanu un uzskaiti filiālē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 • nodrošina informācijas ievadi un aktualizāciju par filiāles klientiem Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā SPOLIS.
 • nodrošina klientu un viņu piederīgo iesniegumu, priekšlikumu, sūdzību uzskaiti un izskatīšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 • nodrošina klientu drošību un kontrolē normatīvo aktu prasību ievērošanu klientu drošības nodrošināšanai.

Piedāvājam:

 • Atalgojumu no EUR 745 – EUR 1093; 
 • Sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • Darba pieredzi valsts pārvaldē; veselības apdrošināšanu pēc 6 nostrādātiem mēnešiem;
 • Labus darba apstākļus;
 • Uz pārmaiņām motivētus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.

Darba vieta: VSAC "Zemgale" filiāle "Ropaži", Pansionāts "Ropaži", Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar atzīmi "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja vietniekssūtīt uz e-pastu: Janis.Flaksis@vsaczemgale.gov.lv.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Detalizēta informācija par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai  ir norādīta iestādes mājas lapā, adrese:

https://www.vsaczemgale.gov.lv/lv/privatuma-politika

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz interviju. Par atteikumu ziņosim tikai tiem kandidātiem, kas tiks uzaicināti uz interviju. Gadījumā, ja trīs nedēļu laikā pēc CV nosūtīšanas neesat saņēmis uzaicinājumu uz darba interviju, varat uzskatīt, ka Jūsu kandidatūra netika virzīta pārrunu kārtai.

Pretendentiem jāpiesakās līdz