Mēnešalga:
680 līdz 754 EUR
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Atrašanās vieta:
Kalnciema ceļš 109, Jelgava

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts sociālās aprūpes centrs "ZEMGALE" (reģ.nr.40900035103) ir Labklājības ministra pakļautībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas sniedz valsts apmaksātu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu abu dzimumu pilngadīgām personām institūcijā ar smaga garīga rakstura traucējumiem (I un II invaliditātes grupa). 

Valsts sociālās aprūpes centrs "ZEMGALE" kā  lielākais valsts ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs Latvijā

AICINA DARBĀ NOLIKTAVAS PĀRZINI filiālē Jelgava" (uz nenoteiktu laiku, 1,00 slodze)

Amata mērķis: uzglabāt materiālās vērtības, veikt to uzskaiti un izsniegšanu pēc pieprasījuma.

Mēs piedāvājam:

-    sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

-    alga (bruto) EUR 680– EUR 754 atbilstoši profesionālajai pieredzei un kompetencēm;

-    darba pieredzi valsts pārvaldē;

-    draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus;

-    veselības apdrošināšanu pēc 6 nostrādātiem mēnešiem.

Būtiskākie amata pienākumi:

-    veikt materiāli tehnisko resursu saņemšanu, uzskaiti, glabāšanu, marķēšanu, izsniegšanu un norakstīšanu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un Centra noteikto kārtību;

-    koordinēt un uzraudzīt preču izkraušanas, iekraušanas un novietošanas darbus;

-    noformēt preču un pakalpojumu dokumentus atbilstoši normatīvo aktu izvirzītajām prasībām un Centra noteikto kārtību, kā arī sekot līdzi noslēgto līgumu nosacījumu izpildei;

-    pārbaudīt saņemtās preces kvalitāti, rakstiski ziņot nodaļas vadītājam par nekvalitatīvu preci, sastādīt aktu;

-    sekot līdzi preču piegādes līgumu nosacījumiem, nekavējoties rakstiski informēt nodaļas vadītāju par līgumu nosacījumu nepildināšanu vai traucējošiem apstākļiem

-    piedalīties materiālo vērtību inventarizācijās un veikt materiālo resursu uzskaiti grāmatvedības programmā;

Prasības pretendentam:

-    vismaz vidējā vai vidējā profesionālā izglītība

-    digitālās prasmes;

-    labas latviešu valodas zināšanas;

-    profesionālā pieredze.

Darba vieta: VSAC "Zemgale" filiāle "Jelgava", Kalnciema ceļš 109, Jelgava.

Profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar atzīmi "Noliktavas pārzinissūtīt uz e-pastu: Janis.Flaksis@vsaczemgale.gov.lv.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Detalizēta informācija par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai  ir norādīta iestādes mājas lapā, adrese:

https://www.vsaczemgale.gov.lv/lv/media/2279/download

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz interviju. Par atteikumu ziņosim tikai tiem kandidātiem, kas tiks uzaicināti uz interviju. Gadījumā, ja trīs nedēļu laikā pēc CV nosūtīšanas neesat saņēmis uzaicinājumu uz darba interviju, varat uzskatīt, ka Jūsu kandidatūra netika virzīta pārrunu kārtai.

Pretendentiem jāpiesakās līdz