Mēnešalga:
835 līdz 1190 EUR
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Atrašanās vieta:
Kalnciema ceļš 109, Jelgava

Pretendentiem jāpiesakās līdz

VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "ZEMGALE" (reģ.nr.40900035103) ir Labklājības ministrijas tiešās pakļautības iestāde.

VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "ZEMGALE" kā lielākais valsts ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs Latvijā

AICINA DARBĀ  MĀKSLAS TERAPEITU filiālē "Jelgava" (uz nenoteiktu laiku, uz pilnu slodzi vai 0.5 slodzi)

Prasības pretendentam:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība veselības aprūpē un profesionālā kvalifikācija ar specializāciju vienā no mākslas veidiem (vizuāli plastiskā māksla, deja un kustība, drāma, mūzika).​
 • Spēja būt KLIENTORIENTĒTAM, nosvērtam, vērīgam, lojālam.

Galvenie pienākumi:

 • veikt klienta izpēti/novērtēšanu atbilstoši kompetencei: sistemātiski izvērtēt un analizēt klienta un pacienta problēmu, grūtības, situāciju, personību; 
 • izvērtēt klienta spējas un resursus, ko var izmantot mākslas terapijas procesā;
 • novērtēt klienta apkārtējās vides faktorus, kultūras un sociālās iezīmes;
 • darboties starpprofesionāļu komandas sastāvā;
 • nodrošināt un kontrolēt klientiem sniegto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas procesu, atbilstoši klientu individuālajām vajadzībām un sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas plāniem;
 • formulēt atbilstošu mākslas terapijas procesa mērķus un uzdevumus saskaņā ar izpētes/novērtēšanas rezultātiem un tos realizēt;
 • izstrādāt un realizēt mākslas terapijas plānu atbilstoši klienta problēmām un resursiem;
 • izvērtēt mākslas terapijas rezultātus;
 • izmantojot specializācijai atbilstošu mākslas formu kā instrumentu terapeitiskajā darbā, palīdzēt klientiem pārvarēt veselības traucējumus, sociālās grūtības, veicināt attīstību un biopsihosociālu labklājību.

Piedāvājam:

 • Atalgojumu no EUR 417,50 – EUR 595 bruto par pusslodzi; atalgojums par pilnu slodzi no EUR 835 -  EUR 1190 bruto;
 • 10% ikmēneša piemaksu pie noteiktās mēnešalgas par īpašo risku;
 • Sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • Darba pieredzi valsts pārvaldē;
 • Labus darba apstākļus un veselības apdrošināšanu pēc 6 nostrādātiem mēnešiem;
 • Draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.

Darba vieta: Kalnciema ceļš 109, Jelgava.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un motivācijas vēstuli ar atzīmi "Mākslas terapeits" sūtīt uz e-pastu: Janis.Flaksis@vsaczemgale.gov.lv.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Detalizēta informācija par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai  ir norādīta iestādes mājas lapā, adrese:

https://www.vsaczemgale.gov.lv/lv/media/2279/download

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz interviju. Par atteikumu ziņosim tikai tiem kandidātiem, kas tiks uzaicināti uz interviju. Gadījumā, ja trīs nedēļu laikā pēc CV nosūtīšanas neesat saņēmis uzaicinājumu uz darba interviju, varat uzskatīt, ka Jūsu kandidatūra netika virzīta pārrunu kārtai.

Pretendentiem jāpiesakās līdz