Mēnešalga:
745 līdz 1093 EUR
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Atrašanās vieta:
Kalnciema ceļš 109, Jelgava

Pretendentiem jāpiesakās līdz

VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "ZEMGALE" (reģ.nr.40900035103; www.vsaczemgale.gov.lv) ir Labklājības ministrijas tiešās pakļautības iestāde, kas sniedz valsts apmaksātu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu abu dzimumu pilngadīgām personām institūcijā ar smaga garīga rakstura traucējumiem (I un II invaliditātes grupa). 

VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "ZEMGALE" kā  lielākais valsts ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs Latvijā

AICINA DARBĀ  LOGOPĒDU filiālē "Jelgava" (uz nenoteiktu laiku: 1 amata vieta uz pilnu slodzi)

Prasības pretendentam:

Izglītības atbilstība: II līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija – logopēds.

Darba pienākumi:

 • veikt klientu, ar funkcionāliem traucējumiem, logopēdisko runas un valodas funkcionālo traucējumu diagnostiku;
 • novērtēt klientu sazināšanās spējas;
 • fiksēt valodas apsekošanas rezultātus klientu lietā, analizēt un novērtēt iegūtos rezultātus;
 • izvēlēties atbilstošās klientu runas un valodas traucējumu korekcijas metodes, ievērojot klientu traucējumu smaguma pakāpi;
 • nosakot klientu rehabilitācijas mērķus, savas kompetences ietvaros izstrādāt klientu logopēdiskās novērtēšanas un rehabilitācijas plānu un to realizēt;
 • sadarboties ar visiem klientu rehabilitācijā iesaistītajiem speciālistiem, savas kompetences ietvaros aktīvi piedalīties filiāles komandas darbā;
 • dokumentēt savu profesionālo darbību, ievērojot VSAC "Zemgale" dokumentu pārvaldības prasības.     

Darba pienākumu veikšanai nepieciešamās kompetences:

 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • prasme veidot lietišķu sadarbību ar iestādes darbiniekiem, klientiem un viņu piederīgajiem;
 • prasme strādāt komandā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu - no 745 -  1093 euro pirms nodokļu nomaksas;
 • sociālās garantijas; 25% piemaksu par darbu, kas saistīts ar īpašu risku;
 • veselības apdrošināšanu pēc 6 nostrādātiem mēnešiem;
 • normālo saīsināto darba laiku - 35h nedēļā.

Darba vieta: VSAC "Zemgale filiāle "Jelgava", Kalnciema ceļš 109, Jelgava.

Profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar atzīmi "LOGOPĒDSsūtīt uz e-pastu: Janis.Flaksis@vsaczemgale.gov.lv.​

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Detalizēta informācija par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai  ir norādīta iestādes mājas lapā, adrese:

https://www.vsaczemgale.gov.lv/lv/media/2279/download 

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz interviju. Par atteikumu ziņosim tikai tiem kandidātiem, kas tiks uzaicināti uz interviju. Gadījumā, ja trīs nedēļu laikā pēc CV nosūtīšanas neesat saņēmis uzaicinājumu uz darba interviju, varat uzskatīt, ka Jūsu kandidatūra netika virzīta pārrunu kārtai.

Pretendentiem jāpiesakās līdz