Mēnešalga:
835 līdz 1190 EUR
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Atrašanās vieta:
Smiltaiņi, Iecava, Bauskas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "ZEMGALE" (reģ.nr.40900035103; www.vsaczemgale.gov.lv) ir Labklājības ministrijas tiešās pakļautības iestāde, kas sniedz valsts apmaksātu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu abu dzimumu pilngadīgām personām institūcijā ar smaga garīga rakstura traucējumiem (I un II invaliditātes grupa). 

VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS "ZEMGALE" kā  lielākais valsts ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs Latvijā

Aicina darbā motivētu un profesionālu GRĀMATVEDI (1 amata vieta, uz noteiktu laiku, pilna slodze)

Prasības pretendentam:

• Profesionālā izglītība grāmatvedībā, ekonomikā vai finansēs (ceturtā līmeņa kvalifikācija);

• Darba pieredze grāmatvedības specialitātē vismaz 1 (viens) gads;

• Latvijas Republikā spēkā esošo grāmatvedību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;

•Prasme strādāt ar datorprogrammām, t,sk., resursu vadības sistēma “Horizon”; Valsts kases Budžeta elektronisko norēķinu sistēma “eKase”; Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS).

• Valsts pārvaldes, budžeta grāmatvedības principu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana, prasme darbā izmantot normatīvos aktus;

• Augsta atbildības sajūta un precizitāte, analītiskā domāšana;

• Prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Galvenie pienākumi:

• Nodrošināt darbiniekiem atlīdzības aprēķinus, uzskaiti un izmaksu noteiktajā laikā;

•Nodrošināt Centra filiāļu klientiem pensijas un pabalstu aprēķinu, uzskaiti un izmaksu noteiktajā laikā;

• Sagatavot maksājuma uzdevumus un iesniegt budžeta elektronisko norēķinu sistēmā “eKase”;

• Nodrošināt debitoru uzkaiti un kontroli;

• Nodrošināt saimniecisko darījumu uzskaiti;

• Nodrošināt depozīta uzskaiti un kontroli;

• piedalīties mēneša, ceturkšņa un gada finanšu un statistikas pārskatu sagatavošanā;

• kontrolēt EKK atbilstību darījumu būtībai, nepieciešamības gadījumā sagatavot iesniegumu Valsts kasei par klasifikācijas kodu labošanu u.c.

Piedāvājam:

• algu (bruto) EUR 835 – EUR 1190 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pēc MK noteikumiem Nr.66);

• sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

• darba pieredzi valsts pārvaldē;

• labus darba apstākļus;

• draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus;

• veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem.

Darba vietas adrese:  VSAC “Zemgale” administrācija: "Smiltaiņi", Iecava, Bauskas novads.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un motivācijas vēstuli ar atzīmi "Grāmatvedis" sūtīt uz Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja e-pastu: Janis.Flaksis@vsaczemgale.gov.lv

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Detalizēta informācija par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai  ir norādīta iestādes mājas lapā, adrese:

https://www.vsaczemgale.gov.lv/lv/privatuma-politika

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz interviju. Par atteikumu ziņosim tikai tiem kandidātiem, kas tiks uzaicināti uz interviju. Gadījumā, ja trīs nedēļu laikā pēc CV nosūtīšanas neesat saņēmis uzaicinājumu uz darba interviju, varat uzskatīt, ka Jūsu kandidatūra netika virzīta pārrunu kārtai.

Pretendentiem jāpiesakās līdz