Mēnešalga:
940 līdz 1287 EUR
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Atrašanās vieta:
Smiltaiņi, Iecava, Bauskas nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts sociālās aprūpes centrs "ZEMGALE" (reģ.nr.40900035103; www.vsaczemgale.gov.lv) ir Labklājības ministrijas tiešās pakļautības iestāde, kas sniedz valsts apmaksātu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu abu dzimumu pilngadīgām personām institūcijā ar smaga garīga rakstura traucējumiem (I un II invaliditātes grupa). 

Valsts sociālās aprūpes centrs "ZEMGALE" kā  lielākais valsts ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs Latvijā

aicina darbā GALVENO SAIMNIECĪBAS PĀRZINI administrācijā (uz nenoteiktu laiku, pilnu slodzi)

Amata mērķis: nodrošināt un koordinēt nekustamā īpašuma apsaimniekošanas procesus, uzturot tos sanitārā un tehniskā kārtībā atbilstoši lietošanas mērķiem un tehniskajā dokumentācijā noteiktajiem tehnoloģiskajiem un procesuālajiem procesiem!

Prasības pretendentam:

• Akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība;
• pieredze kustamo un nekustamo īpašumu uzturēšanas un apsaimniekošanas jomā;
• prasme izmantot modernās informācijas tehnoloģijas, inženiertehniskos risinājumus;
• spēja pārzināt un izstrādāt kustamā un nekustamā īpašuma pārvaldības efektivitātes novērtēšanas metodes, formas un to pielietošanu;
• Labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, klientorientēta darbība un orientēšanās uz darba pozitīvu rezultātu; B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

-Veikt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, rekonstrukcijas vai renovācijas darbu plānošanu un saskaņošanu, uzraudzīt to izpildi, nepieciešamības gadījumā uzaicināt attiecīgās jomas speciālistus;

-Nodrošināt Centra ikgadējo remontdarbu un apsaimniekošanas darba plānu sagatavošanu, izpildes kontroli un aktualizēšanu, savlaicīgi iesniegt apstiprināšanai Centra direktoram;

-Plānot un koordinēt Centra darbu saimnieciskajos jautājumos, noteikt ekonomiskos un tehniskās attīstības rādītājus un konkrētus uzdevumus saimnieciskajā sfērā;

·Kontrolēt, analizēt un novērtēt filiāļu saimniecisko struktūrvienību darbību, tās rezultātus;

·Nodrošināt vienotu pieeju filiālēs ar filiāļu Saimniecības nodaļas darbu saistītos jautājumos (iekšējo normatīvo aktu, rīkojumu, shēmu projektu sagatavošana);

·Kontrolēt telekomunikāciju un transportlīdzekļu efektīvu izmantošanu;

·Sadarbībā ar filiāles vadītājiem veikt aprīkojuma plānošanu (veļas mazgātava, ēdnīca, saimniecība);

·Koordinēt darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību izpildi Centrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

·Veikt darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžas administrācijas darbiniekiem;

·Koordinēt Civilās aizsardzības pasākumu īstenošanu Centrā, t.sk., sadarbību ar pašvaldībām un citām iesaistītajām pusēm.

Piedāvājam:
• atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
• darba pieredzi valsts pārvaldē;
• atalgojumu no 940 EUR - 1287 EUR un ikmēneša piemaksu 15% apmērā no noteiktās mēnešalgas 2022.gadā;

• veselības apdrošināšanu pēc 6 nostrādātiem mēnešiem;
• draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus, kas vērsti uz pārmaiņām.

Darba vietas adrese: VSAC "Zemgale" administrācija, "Smiltaiņi", Iecava, Bauskas novads.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), motivētu pieteikumu un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar atzīmi "GALVENAIS SAIMNIECĪBAS PĀRZINIS" sūtīt uz e-pastu:Janis.Flaksis@vsaczemgale.gov.lv

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Detalizēta informācija par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai  ir norādīta iestādes mājas lapā, adrese:

https://www.vsaczemgale.gov.lv/lv/media/2279/download


Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz interviju. Par atteikumu ziņosim tikai tiem kandidātiem, kas tiks uzaicināti uz interviju. Gadījumā, ja trīs nedēļu laikā pēc CV nosūtīšanas neesat saņēmis uzaicinājumu uz darba interviju, varat uzskatīt, ka Jūsu kandidatūra netika virzīta pārrunu kārtai.

Pretendentiem jāpiesakās līdz