Mēnešalga:
1605 līdz 1805 EUR
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Atrašanās vieta:
Kalnciema ceļš 109, Jelgava

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Ja esi enerģisks un esi gatavs jauniem izaicinājumiem, kā arī vēlies sevi pilnveidot un izmantot savas profesionālās zināšanas un pieredzi kopējo mērķu sasniegšanā, tad tieši Tu, kā kolēģis, esi nepieciešams Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" komandai!*

Valsts sociālās aprūpes centrs "ZEMGALE" kā  lielākais valsts ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējs Latvijā AICINA DARBĀ ERGOTERAPEITU filiālē "Jelgava"

Prasības pretendentam:
  • Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrēta ārstniecības persona;
  • profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un ergoterapeita profesionālā kvalifikācija, sertifikāts specialitātē;
  • spēja būt klientorientētam, nosvērtam, vērīgam, lojālam.
Galvenie pienākumi:• Ievākt anamnēzi un analizēt citu izmeklējumu rezultātus un slēdzienus.• Sadarbībā ar klientu novērtēt klienta fizisko un garīgo veselības stāvokli, klienta personību un psiholoģiskās īpatnības, identificēt klienta pašaprūpes spējas un to trūkumu.• Novērtēt tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamību un telpu pielāgošanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem. • Traumu un balsta-kustību aparāta slimību profilaksei konsultēt klientus par ergonomikas principu ievērošanu darbā, sadzīves procesā, veicot pašaprūpi.• Veikt ergoterapeita slēdziena sagatavošanu par klienta funkcionālām spējām un/vai fiziskās vides izvērtēšanas rezultātiem u.c.• Motivēt klientu aktīvai līdzdalībai ārstēšanas procesā, kā arī veselību veicinoša dzīvesveida veidošanai.• Konsultēt klientu par ergonomiskajiem aspektiem vidē, rekomendēt korekcijas un profilakses pasākumu programmu, profesionālās kompetences ietvaros.• Ergoterapijas ārstēšanas mērķus integrēt klienta ārstēšanas un rehabilitācijas plānā.
Piedāvājam:•    Atalgojumu no EUR 1605 – EUR 1805 (bruto); pārbaudes laikā atalgojums līdz EUR 1630;•    10% piemaksu par darbu, kas saistīts ar īpašo risku;•    Sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;•    Darba pieredzi valsts pārvaldē, veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem;•    Labus darba apstākļus; normālo saīsināto darba laiku 35h nedēļā;•    Draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.


Profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas ar atzīmi "Ergoterapeits" sūtīt uz e-pastu: Janis.Flaksis@vsaczemgale.gov.lv

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Detalizēta informācija par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai  ir norādīta iestādes mājas lapā, adrese:

https://www.vsaczemgale.gov.lv/lv/media/2279/download

Informējam, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz interviju. Par atteikumu ziņosim tikai tiem kandidātiem, kas tiks uzaicināti uz interviju. Gadījumā, ja trīs nedēļu laikā pēc CV nosūtīšanas neesat saņēmis uzaicinājumu uz darba interviju, varat uzskatīt, ka Jūsu kandidatūra netika virzīta pārrunu kārtai.

Valsts sociālās aprūpes centrs "ZEMGALE" (reģ.nr.40900035103) ir Labklājības ministra pakļautībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas sniedz valsts apmaksātu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu abu dzimumu pilngadīgām personām institūcijā ar smaga garīga rakstura traucējumiem (I un II invaliditātes grupa). 

Pretendentiem jāpiesakās līdz