Ar 2021. gada 14. aprīli klientu apmeklējumiem tiek noteikta šāda kārtība:

  1. Atļauts apmeklēt attiecīgu filiāli iepriekš piesakot apmeklējumu un saskaņojot apmeklējuma laiku ar filiāles kontaktpersonu, kā arī ievērojot noteiktos drošības pasākumus
  2. Tikšanos ar klientu atļauta vienīgi apmeklētāju telpā, kurā ierīkota norobežojoša siena starp klientu un apmeklētāju vai filiāles āra teritorijā, ievērojot noteiktos drošības pasākumus.
  3. Klienta apmeklētājam, ierodoties filiālē, tiek izmērīta temperatūra, izsniegti individuālie aizsardzības līdzekļi un izskaidroti drošības pasākumi, kā arī vienojas par apmeklējuma ilgumu.
  4. Atsevišķos izņēmuma gadījumos, ar filiāles vadītāja atļauju, apmeklētājiem atļauts apmeklēt gulošos klientus uz neilgu laiku klienta istabā.
  5. Kamēr valstī vēl pastāv esošs inficēšanās risks ar COVID-19 VSAC “Zemgale” aicina klients un viņu tuviniekus, aizgādņus un draugus izmantot alternatīvus saziņas veidus (pa tālruni, WhatsApp, Skype, elektroniski (e-pasta veidā), Zoom u.c.).
  6. Atļauts pieņemt tuvinieku un aizgādņu sūtījumus klientiem. Sūtījumos atļauta preču piegāde iepakojumos, kurus var dezinficēt.
  7. Atļauta klientu ilgstoša ciemošanos ārpus filiāles (ilgstoša prombūtne, ilgāka par vienu mēnesi) izvērtējot epidemioloģiskās drošības riskus. Atgriežoties no ilgstošas prombūtnes, Centra klientam jāuzrāda dokumentu, ka ne agrāk kā 48 stundas pirms atgiešanās filiālē, veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs, kā arī 10 dienas jāievēro izolācija, šim nolūkam sagatavotās telpās,  lai novērotu klienta veselības stāvokli.

Kontakti apmeklējumu saskaņošanai:

Filiāle

Kontaktpersona

E-pasts

Telefons

Iecava

Linda Zariņa

Linda.Zarina@vsaczemgale.gov.lv

63960215, 29249013

Jelgava

Ina Vilberte

Ina.Vilberte@vsaczemgale.gov.lv

25432756

Ķīši

Maija Mendrika

Maija.Mendrika@vsaczemgale.gov.lv

25434276

Lielbērze

Iveta Bite

Iveta.Bite@vsaczemgale.gov.lv

63724673, 28373553

Ropaži

Aija Svētiņa

Aija.Svetina@vsaczemgale.gov.lv

67918297

Rūja

Antra Krumholce

Antra.Krumholce@vsaczemgale.gov.lv

64220832, 29332728

Valka

Iveta Karole

Iveta.Karole@vsaczemgale.gov.lv

64722304, 26445585

Ziedkalne

Jolanta Seļezņeva

Jolanta.Selezneva@vsaczemgale.gov.lv

25446001