Jaunumi

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi  Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas stājas spēkā ar 11.10.2021, 4., 9., 10., 24., 25., 26., 70.4., 329., 335. un 336. punktā noteiktajam, Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” (turpmāk – Centrs) darbiniekiem, tiek noteikts:

  1. No 2021.gada 11. oktobra līdz 2021.gada 15. novembrim, darbinieki darba pienākumus var veikt uzrādot:
    1. Papīra vai digitālā formā derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu kopā ar derīgu personu apliecinošu dokumentu;
    2. Papīra vai digitālu dokumentu, kas apliecina, ka līdz 2021. gada 11. oktobrim ir uzsākta vakcinācija pret COVID-19 infekciju ar Eiropas Zāļu aģentūrā reģistrētu vakcīnu, bet nav pabeidzis vakcinācijas kursu, un nevar uzrādīt derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, Centrs veic testēšanu ar antigēna testu. Ja tests ir negatīvs, darbinieks drīkst veikt darba pienākumus.
  2. No 2021.gada 16.novembra darbinieki darba pienākumus var veikt uzrādot papīra vai digitālā formā derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu kopā ar derīgu personu apliecinošu dokumentu.
  3. Darbiniekam, līdz nav izpildīts šajā rīkojuma 1. vai 2. punktā noteiktais, nav atļauts sagatavoties darba pienākumu veikšanai (apmeklēt darbinieku ģērbtuvi, darba kabinetu u.c. telpas un ēkas, kuras nav noteiktas kā sadarbspējas pārbaudes veikšanas vieta).
  4. Pienākumu darbiniekam, jebkurā brīdi, uzrādīt derīgu sadarbspējīgu sertifikātu kopā ar derīgu personu apliecinošu dokumentu, ja tiešais vai struktūrvienības vadītājs, vai Centra direktora norīkota persona, izteikusi pieprasījumu.

Mēs aicinām katru darbinieku, kurš šobrīd vēl nav vakcinējies, pieņemt lēmumu vakcinēties, jo katrs darbinieks ir svarīgs un mēs vēlamies turpināt mūsu kopīgo sadarbību. Procentuālais vakcinēto darbinieku skaits Centrā ir sasniedzis 90%. Vēl 3% darbinieku ir saņēmuši pirmo vakcīnas devu.
Uz doto brīdi vēl notiek Ministru kabineta sēdes, līdz ar ko, daļēji vai pilnībā kādi iepriekš minētie punkti varētu tikt precizēti būtībai nemainoties.
Vēlamies izteikt pateicību visiem tiem darbiniekiem, kuri vakcinējās un pasargāja gan klientus, gan kolēģus.