Jaunumi

Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) novērtējumu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs augsta Covid-19 saslimstība un mirstība novērota ilgstošās aprūpes iestādēs, kas rada nopietnas problēmas infekcijas profilaksei un kontrolei šādās iestādēs. Saistībā ar minēto Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir norādījis, ka ir ļoti svarīgi spēt ātri identificēt, novērtēt un kontrolēt Covid-19 uzliesmojumus institūcijās, lai aizsargātu sabiedrības daļu ar augstu inficēšanās un masveida saslimšanas risku.

Tādējādi, arvien saglabājoties augstam inficēšanās riskam ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (turpmāk – SAC), atsevišķi ierobežojumi saglabāti arī šobrīd, tajā skaitā arī attiecībā uz SAC klientu tuvinieku apmeklējumiem.

Tikšanās, izvērtējot inficēšanās riskus un ievērojot SAC noteiktās  epidemioloģiskās drošības prasības, var tikt organizēta tikai tad, ja:

 1. Persona var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
 2. Tuviniekam nav noteikta izolācija, tuvinieks nav bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, kā arī tuviniekam nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu - https://covid19.gov.lv/covid-19/par-covid-19/simptomi  un elpceļu infekcijas slimības pazīmju;
 3. Tuvinieks 10 dienu laikā nav uzturējies Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi -https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0,
 4. Tikšanos var organizēt īpaši izveidotā tikšanās telpā (vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja apmeklētāji ir vairāki vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi) vai ārtelpās (Labvēlīgos laika apstākļos tikšanos vēlams organizēt institūcijas teritorijā (p., dārzā, lapenē));
 5. Tikšanās laikā tiek ievēroti drošības pasākumi – 2 m distance, individuālo aizsardzības līdzekļu  (medicīnisko aizsargmasku) lietošana, roku dezinficēšana.
 6. Centra ēkās un teritorijā var uzturēties un sniegt pakalpojumu tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu:
  1. fiziskas un juridiskas personas, kas uz līguma vai nolīgtā darba uzdevuma pamata sniedz klientiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas un veselības aprūpes pakalpojumu (piemēram, podologs, ergoterapeits, fizioterapeits u.c.),
  2. atbalsta pakalpojumu sniedzēji un telpu nomnieki (piemēram, – ēdināšana, tirdzniecība),
  3. personas, kuras nonāk kontaktā ar klientu un nav iespējams ievērot divu metru distanci.
 7. Ja pakalpojuma sniedzēji pārkāpj šajā rīkojumā noteiktos drošības pasākumus un/vai iekšējajā kontroles sistēmā  noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus un ierobežojumus, kuri attiecas arī uz filiāles darbiniekiem, filiāles vadītājs ir tiesīgs pakalpojuma sniedzējus turpmāk neielaist filiāles teritorijā par to rakstveidā informējot Centru un pakalpojuma sniedzēju. 

Vēršam uzmanību, ka, ja SAC ir noteikta karantīna, apmeklētāju pieņemšana  tiek  pārtraukta.  

Kontakti saziņai ar filiālēm:

Dace Ločmele

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Dace.Locmele [at] vsaczemgale.gov.lv

Ina Zalcmane

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Ina.Zalcmane [at] vsaczemgale.gov.lv

Maija Mendrika

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Maija.Mendrika [at] vsaczemgale.gov.lv

Iveta Bite

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Iveta.Bite [at] vsaczemgale.gov.lv

Aija Svētiņa

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Aija.Svetina [at] vsaczemgale.gov.lv

Antra Krumholce

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Antra.Krumholce [at] vsaczemgale.gov.lv

Rudīte Kleinberga

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Rudite.Kleinberga [at] vsaczemgale.gov.lv

Jolanta Seļezņeva

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Jolanta.Selezneva [at] vsaczemgale.gov.lv