Jaunumi

Atbilstoši Epidemioloģiskās drošības likuma 18.panta 3.punktam un 05.10.2021. MK noteikumiem “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” Nr. 662, MK 09.10.2021. rīk. Nr.720. "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"LM 11.10.2021. vadlīnijām  “Ieteikumi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām ārkārtējās situācijas laikā”, kā arī,  lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu pakalpojumu Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" (turpmāk - Centrs) klientu apmeklējumiem un to darba attiecībām ārpus Centra tiek noteikts:

 1. Klientam atļauts doties ilgstošā prombūtnē, ilgāk par vienu mēnesi. Filiāles vadītājs vienojas ar personu, pie kuras klients atradīsies, par epidemioloģiski drošu vidi klientam Pēc atgriešanās no ilgstošas prombūtnes, klientam veic veselības stāvokļa novērošanu.
 2. Klientu īslaicīga prombūtne ārpus filiāles līdz ārkārtas situācijas beigām nav atļauta.
 3. Filiāles vadītājs ir tiesīgs ārkārtas situācijas laikā, samazināt un ierobežot klientu apmeklētāju (tuvinieku, draugu, aizgādņu) apmeklējumus, izvērtējot epidemioloģiskās drošības riskus. Filiāles vadītājs nodrošina apmeklējumus, atbilstoši šādiem nosacījumiem:
  1. klienta apmeklējums tiek saskaņots iepriekš (atbilstoši Centrā noteiktajai “VSAC “Zemgale” Klientu apmeklēšanas  kārtībai”);
  2. klientam un apmeklētājam ir derīgi sertifikāti;
  3. apmeklētājs ir viena persona vai vairāki vienas mājsaimniecības locekļi (līdz 3 personām vienā apmeklējuma reizē);
  4. apmeklējums notiek brīvā dabā (labvēlīgos laika apstākļos-lapenē, nojumē u.c.) ievērojot 2m distanci;
  5. aukstajā gada periodā apmeklējums notiek īpaši aprīkotā apmeklētāju telpā, kurā nodrošināta stikla starpsiena starp klientu un apmeklētāju; 
  6. pieejami  IAL (sejas aizsargmaskas, roku dezinfekcija u.c.);
  7. filiāles darbinieks uzrauga epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu;
  8. ja apmeklētājs pārkāpj epidemioloģiskās drošības prasības, tikšanās tiek pārtraukta.
 4. Atļauts pieņemt tuvinieku, aizgādņu un draugu sūtījumus klientiem. Sūtījumos atļauta preču piegāde iepakojumos, kurus var dezinficēt un kuriem ir saprātīgs derīguma termiņš
 5. Filiāles vadītājs, filiāles rīcībā esošo tehnoloģisko iespēju robežās, nodrošina atbalsta sniegšanu klientiem altenatīvai saziņai ar tuviniekiem, aizgādņiem, draugiem,  kā arī izmantojot klienta personīgo tālruni un citas klientam piederošas IT tehnoloģijas (telefoniski,  WhatsApp vidē, Skype, videokonferences veidā, elektroniski (e-pasta veidā) u.c.
 6. Klienti, kuriem ir darba attiecības ārpus filiāles, apmeklē darba vietu atbilstoši šādiem nosacījumiem:
  1. klientam ir sertifikāts;
  2. klientam ar darba devēju ir noslēgts darba līgums;
  3. filiāles vadītājs nodrošina klientam ikdienas atbalstu, sadarbojas ar klienta darba devēju, pārliecinās, ka klienta darba vide ir epidemioloģiski droša.

Kontakti saziņai ar filiālēm:

Dace Ločmele

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Dace.Locmele [at] vsaczemgale.gov.lv

Ina Zalcmane

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Ina.Zalcmane [at] vsaczemgale.gov.lv

Maija Mendrika

Sociālā darbiniece
Maija.Mendrika [at] vsaczemgale.gov.lv

Iveta Bite

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Iveta.Bite [at] vsaczemgale.gov.lv

Aija Svētiņa

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Aija.Svetina [at] vsaczemgale.gov.lv

Antra Krumholce

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Antra.Krumholce [at] vsaczemgale.gov.lv

Iveta Karole

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Iveta.Karole [at] vsaczemgale.gov.lv

Jolanta Seļezņeva

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Jolanta.Selezneva [at] vsaczemgale.gov.lv