Ar 2021. gada 7. oktobri klientu apmeklējumi tiek pārtraukti:

 

  1. Pastāvot augstam inficēšanās riskam ar COVID-19 VSAC “Zemgale” aicina klientus un viņu tuviniekus, aizgādņus un draugus izmantot alternatīvus saziņas veidus (pa tālruni, WhatsApp, Skype, elektroniski (e-pasta veidā), Zoom u.c.).
  2. Atļauts pieņemt tuvinieku un aizgādņu sūtījumus klientiem. Sūtījumos atļauta preču piegāde iepakojumos, kurus var dezinficēt.

Kontakti saziņai ar filiālēm:

Linda Zariņa

Sociālā darbiniece - sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja p.i.
Linda.Zarina [at] vsaczemgale.gov.lv

Inta Poriķe

Sociālais darbinieks
Inta.Porike [at] vsaczemgale.gov.lv

Maija Mendrika

Sociālā darbiniece
Maija.Mendrika [at] vsaczemgale.gov.lv

Iveta Bite

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Iveta.Bite [at] vsaczemgale.gov.lv

Aija Svētiņa

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Aija.Svetina [at] vsaczemgale.gov.lv

Antra Krumholce

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Antra.Krumholce [at] vsaczemgale.gov.lv

Iveta Karole

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Iveta.Karole [at] vsaczemgale.gov.lv

Jolanta Seļezņeva

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Jolanta.Selezneva [at] vsaczemgale.gov.lv