Rudīte Kleinberga

Direktora vietniece
Rudite.Kleinberga [at] vsaczemgale.gov.lv

Ņemot vērā COVID-19 epidemioloģiskās drošības pasākumus ar direktora vietnieci ir iespējams sazināties e-pastā, telefoniski un tikties Zoom platformā. Lai vienotos par tikšanos klātienē vai Zoom platformā, lūgums, izmantot tālruni vai e-pastu un vienoties par tikšanos iepriekš.

Direktora vietnieces pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 10:00-12:00

Ceturtdiena 13:00-15:00