Mēnešalga:
552 līdz 802 EUR
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Atrašanās vieta:
Ķīši, Jaunsātu pag., Tukuma nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (reģ. nr. 40900035103)  izsludina konkursu uz ​

sociālā rehabilitētāja amata vietu filiālē „Ķīši" (pilna slodze).

Mēs piedāvājam:

- sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;

- alga (bruto) EUR 552 – EUR 802 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pēc MK noteikumiem Nr.66);

- 10% piemaksu  pie noteiktās mēnešalgas;

- normālo saīsināto darba laiku (35 stundas nedēļā);

- darba pieredzi valsts pārvaldē;

- labus darba apstākļus;

- draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus;

- veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem.

Būtiskākie amata pienākumi:

- veikt klientu sociālās funkcionēšanas novērtēšanu;

- diagnosticēt klientu sociālās barjeras, sociālo statusu, vērtības, noteikt klientu sociālo prasmju līmeni;

- piedalīties starpprofesionāļu komandā klientu sociālās rehabilitācijas gaitā.

- piedalīties klientu individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē.

- veikt sociālo prasmju uzlabošanu un jaunu prasmju veicināšanu sociālā darbinieka vadībā:

Prasības pretendentam:

-    Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās rehabilitācijas jomā (sociālā rehabilitētāja kvalifikācija);
-    Zināšanas sociālās rehabilitācijas jomā, sociālās aprūpes, veselības aprūpes jautājumos, psiholoģijā un pedagoģijā;
-    Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī;
-    Darba pieredze aprūpes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Darba vieta: filiāle "Ķīši", Jaunsātu pagasts, Tukuma novads.

Pieteikumu, profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītību apliecinošu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”, “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, vai nosūtīt e-pastā uz zemgale@vsaczemgale.gov.lv.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale”, adrese: “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913.
Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Detalizēta informācija par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai ir norādīta iestādes mājas lapā, adrese: www.vsaczemgale.gov.lv.

Pretendentiem jāpiesakās līdz