Publiskie iepirkumi

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Papildus informācija
Malkas iegāde VSAC “Zemgale” filiālēm VSAC Zemgale 2017/9 19.10.2017 09.11.2017 11:00 SIA “MAKVERS” 137 250.00

Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta 1.daļas 1.punktu – atklāts konkurss „Malkas iegāde VSAC “Zemgale” filiālēm”.
(Valsts iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC Zemgale 2017/9)
Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” (VSAC “Zemgale”)
Iepirkuma priekšmets: kurināmā iegāde VSAC “Zemgale” filiālēm
Piedāvājums jāiesniedz: “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās pie lietvedes, līdz 2017. gada 9.novembrim, plkst. 11.00
Iepirkumu komisijas kontaktpersona organizatoriskajos jautājumos – juriskonsults Edgars Krilovs, tālrunis 63963989, e-pasts: edgars.krilovs@vsaczemgale.lv

CENU APTAUJA VSAC “Zemgale” nodrošināšana ar mobilo sakaru pakalpojumiem 25.10.2017 15:00

Kontaktpersona jautājuu gadījumā VSAC "Zemgale" informācijas vadības speciālists Vilnis Dreimanis

e-pasts: vilnis.dreimanis@vsaczemgale.gov.lv

tālr. 25446131

Paklāju noma VSAC “Zemgale” 21.08.2017 16:00

Kontaktpersona: VSAC “Zemgale” galvenais saimniecības pārzinis – Administratīvās nodaļas vadītāja p.i. Dzintars Zaumanis, tālrunis 25444912, 29282936, e-pasts: dzintars.zaumanis@vsaczemgale.gov.lv

Cenu aptauja “Granulu apkures katlu tehnisko apkopju un remontdarbu veikšana VSAC “Zemgale” filiālēm “Iecava” un “Jelgava”” 21.08.2017 12:00

Kontaktpersona: VSAC “Zemgale” galvenais saimniecības pārzinis – Administratīvās nodaļas vadītāja p.i. Dzintars Zaumanis, tālrunis 25444912, 29282936, e-pasts: dzintars.zaumanis@vsaczemgale.gov.lv

Valsts Sociālās Aprūpes Centra “Zemgale” klientu aprūpes uzskaites programmas izstrādāšana 14.08.2017 12:00

Kontaktpersona: VSAC „Zemgale” informācijas vadības speciālists – Vilnis Dreimanis, tālrunis 25446131, e-pasts: vilnis.dreimanis@vsaczemgale.gov.lv

Ūdens apgādes sistēmu apkalpošana VSAC “Zemgale” filiālēs 12.07.2017 12:00

Piedāvājumu iesniedz VSAC “Zemgale” kancelejā, “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV- 3913,
darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot uz e-pastu  zemgale@vsaczemgale.gov.lv
Kontaktpersona: VSAC “Zemgale” Finanšu un līgumu uzraudzības nodaļas vadītāja - finansiste Liene Janeka, tālrunis 25709646, e-pasts: liene.janeka@vsaczemgale.gov.lv

Kurināmā iegāde VSAC “Zemgale” filiālēm VSAC “Zemgale” 2017/8 08.06.2017 17.07.2017 11:00

Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta 1.daļas 1.punktu – atklāts konkurss „Kurināmā iegāde VSAC “Zemgale” filiālēm”
(Valsts iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC Zemgale 2017/8)
Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” (VSAC “Zemgale”)
Iepirkuma priekšmets: kurināmā iegāde VSAC “Zemgale” filiālēm
Piedāvājums jāiesniedz: “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās pie lietvedes, līdz 2017. gada 17.jūlijam, plkst. 11.00
Iepikumu komisijas kontaktpersona organizatoriskajos jautājumos – juriskonsults Edgars Krilovs, tālrunis 63963989, e-pasts: edgars.krilovs@vsaczemgale.lv

Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu un trauksmes pogu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana VSAC “Zemgale VSAC “Zemgale” 2017/7 24.05.2017 05.06.2017 12:00

Iepirkums PIL 9.panta kārtībā „ Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu un trauksmes pogu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana VSAC “Zemgale”
(Valsts iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC Zemgale 2017/7)
Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” (VSAC “Zemgale”)
Iepirkuma priekšmets: apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu un trauksmes pogu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana
Piedāvājums jāiesniedz: “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās pie lietvedes, līdz 2017. gada 5.jūnijam, plkst. 12.00
Iepirkumu komisijas kontaktpersona organizatoriskajos jautājumos – juriskonsults Edgars Krilovs, tālrunis 63963989, e-pasts: edgars.krilovs@vsaczemgale.lv

Apbedīšanas pakalpojuma nodrošināšana VSAC “Zemgale” filiāļu klientiem VSAC “Zemgale” 2017/6 22.05.2017 02.06.2014 12:00

Iepirkums PIL 9.panta kārtībā „Apbedīšanas pakalpojuma nodrošināšana VSAC “Zemgale” filiāļu klientiem”
(Valsts iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC Zemgale 2017/6)
Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” (VSAC “Zemgale”)
Iepirkuma priekšmets: apbedīšanas pakalpojumi un preces
Piedāvājums jāiesniedz: “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās pie lietvedes, līdz 2017. gada 2.jūnijam, plkst. 12.00
Iepirkumu komisijas kontaktpersona organizatoriskajos jautājumos – juriskonsults Edgars Krilovs, tālrunis 63963989, e-pasts: edgars.krilovs@vsaczemgale.lv
 

Transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu sniegšana VSAC “Zemgale” 15.05.2017 12:00

Piedāvājumu iesniedz VSAC “Zemgale” kancelejā, “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV- 3913,
darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot uz e-pastu  zemgale@vsaczemgale.gov.lv
Kontaktpersona: VSAC “Zemgale” galvenais saimniecības pārzinis – Dzintars Zaumanis, tālrunis 25444912, e-pasts: dzintars.zaumanis@vsaczemgale.gov.lv