Publiskie iepirkumi

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Papildus informācija
Cenu aptauja “Granulu apkures katlu tehnisko apkopju un remontdarbu veikšana VSAC “Zemgale” filiālēm “Iecava” un “Jelgava”” 21.08.2017 12:00

Kontaktpersona: VSAC “Zemgale” galvenais saimniecības pārzinis – Administratīvās nodaļas vadītāja p.i. Dzintars Zaumanis, tālrunis 25444912, 29282936, e-pasts: dzintars.zaumanis@vsaczemgale.gov.lv

Valsts Sociālās Aprūpes Centra “Zemgale” klientu aprūpes uzskaites programmas izstrādāšana 14.08.2017 12:00

Kontaktpersona: VSAC „Zemgale” informācijas vadības speciālists – Vilnis Dreimanis, tālrunis 25446131, e-pasts: vilnis.dreimanis@vsaczemgale.gov.lv

Ūdens apgādes sistēmu apkalpošana VSAC “Zemgale” filiālēs 12.07.2017 12:00

Piedāvājumu iesniedz VSAC “Zemgale” kancelejā, “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV- 3913,
darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot uz e-pastu  zemgale@vsaczemgale.gov.lv
Kontaktpersona: VSAC “Zemgale” Finanšu un līgumu uzraudzības nodaļas vadītāja - finansiste Liene Janeka, tālrunis 25709646, e-pasts: liene.janeka@vsaczemgale.gov.lv

Kurināmā iegāde VSAC “Zemgale” filiālēm VSAC “Zemgale” 2017/8 08.06.2017 17.07.2017 11:00

Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta 1.daļas 1.punktu – atklāts konkurss „Kurināmā iegāde VSAC “Zemgale” filiālēm”
(Valsts iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC Zemgale 2017/8)
Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” (VSAC “Zemgale”)
Iepirkuma priekšmets: kurināmā iegāde VSAC “Zemgale” filiālēm
Piedāvājums jāiesniedz: “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās pie lietvedes, līdz 2017. gada 17.jūlijam, plkst. 11.00
Iepikumu komisijas kontaktpersona organizatoriskajos jautājumos – juriskonsults Edgars Krilovs, tālrunis 63963989, e-pasts: edgars.krilovs@vsaczemgale.lv

Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu un trauksmes pogu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana VSAC “Zemgale VSAC “Zemgale” 2017/7 24.05.2017 05.06.2017 12:00

Iepirkums PIL 9.panta kārtībā „ Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu un trauksmes pogu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana VSAC “Zemgale”
(Valsts iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC Zemgale 2017/7)
Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” (VSAC “Zemgale”)
Iepirkuma priekšmets: apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu un trauksmes pogu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana
Piedāvājums jāiesniedz: “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās pie lietvedes, līdz 2017. gada 5.jūnijam, plkst. 12.00
Iepirkumu komisijas kontaktpersona organizatoriskajos jautājumos – juriskonsults Edgars Krilovs, tālrunis 63963989, e-pasts: edgars.krilovs@vsaczemgale.lv

Apbedīšanas pakalpojuma nodrošināšana VSAC “Zemgale” filiāļu klientiem VSAC “Zemgale” 2017/6 22.05.2017 02.06.2014 12:00

Iepirkums PIL 9.panta kārtībā „Apbedīšanas pakalpojuma nodrošināšana VSAC “Zemgale” filiāļu klientiem”
(Valsts iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC Zemgale 2017/6)
Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” (VSAC “Zemgale”)
Iepirkuma priekšmets: apbedīšanas pakalpojumi un preces
Piedāvājums jāiesniedz: “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās pie lietvedes, līdz 2017. gada 2.jūnijam, plkst. 12.00
Iepirkumu komisijas kontaktpersona organizatoriskajos jautājumos – juriskonsults Edgars Krilovs, tālrunis 63963989, e-pasts: edgars.krilovs@vsaczemgale.lv
 

Transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu sniegšana VSAC “Zemgale” 15.05.2017 12:00

Piedāvājumu iesniedz VSAC “Zemgale” kancelejā, “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV- 3913,
darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot uz e-pastu  zemgale@vsaczemgale.gov.lv
Kontaktpersona: VSAC “Zemgale” galvenais saimniecības pārzinis – Dzintars Zaumanis, tālrunis 25444912, e-pasts: dzintars.zaumanis@vsaczemgale.gov.lv

Zobārstniecības un zobu protezēšanas pakalpojumi VSAC “Zemgale” filiāļu klientiem 18.05.2017 12:00

Piedāvājumu iesniedz VSAC “Zemgale” kancelejā, “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV- 3913, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot uz e-pastu  zemgale@vsaczemgale.gov.lv
Kontaktpersona: VSAC “Zemgale” juriskonsults – Edgars Krilovs, tālrunis 63963989, e-pasts: edgars.krilovs@vsaczemgale.gov.lv

Santehnikas preču piegāde VSAC “Zemgale” VSAC “Zemgale” 2017/5 27.04.2017 10.05.2017 12:00

Iepirkums PIL 9.panta kārtībā „Santehnikas preču piegāde VSAC “Zemgale””
(Valsts iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC Zemgale 2017/5)
Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” (VSAC “Zemgale”)
Iepirkuma priekšmets: santehnikas preces.
Piedāvājums jāiesniedz: “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās pie lietvedes, līdz 2017. gada 10.maijam, plkst. 12.00
Iepirkumu komisijas kontaktpersona organizatoriskajos jautājumos – juriskonsults Edgars Krilovs, tālrunis 63963989, e-pasts: edgars.krilovs@vsaczemgale.lv

Personālo datoru ar programmatūru piegāde VSAC “Zemgale” filiālēm 08.05.2017 12:00

Kontaktpersona: VSAC „Zemgale” informācijas vadības speciālists – Vilnis Dreimanis, tālrunis 25446131, e-pasts: vilnis.dreimanis@vsaczemgale.gov.lv