Publiskie iepirkumi

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Papildus informācija
Kurināmā iegāde VSAC “Zemgale” filiālēm VSAC “Zemgale” 2017/8 08.06.2017 17.07.2017 11:00

Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta 1.daļas 1.punktu – atklāts konkurss „Kurināmā iegāde VSAC “Zemgale” filiālēm”
(Valsts iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC Zemgale 2017/8)
Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” (VSAC “Zemgale”)
Iepirkuma priekšmets: kurināmā iegāde VSAC “Zemgale” filiālēm
Piedāvājums jāiesniedz: “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās pie lietvedes, līdz 2017. gada 17.jūlijam, plkst. 11.00
Iepikumu komisijas kontaktpersona organizatoriskajos jautājumos – juriskonsults Edgars Krilovs, tālrunis 63963989, e-pasts: edgars.krilovs@vsaczemgale.lv

Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu un trauksmes pogu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana VSAC “Zemgale VSAC “Zemgale” 2017/7 24.05.2017 05.06.2017 12:00

Iepirkums PIL 9.panta kārtībā „ Apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu un trauksmes pogu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana VSAC “Zemgale”
(Valsts iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC Zemgale 2017/7)
Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” (VSAC “Zemgale”)
Iepirkuma priekšmets: apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas iekārtu un trauksmes pogu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana
Piedāvājums jāiesniedz: “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās pie lietvedes, līdz 2017. gada 5.jūnijam, plkst. 12.00
Iepirkumu komisijas kontaktpersona organizatoriskajos jautājumos – juriskonsults Edgars Krilovs, tālrunis 63963989, e-pasts: edgars.krilovs@vsaczemgale.lv

Apbedīšanas pakalpojuma nodrošināšana VSAC “Zemgale” filiāļu klientiem VSAC “Zemgale” 2017/6 22.05.2017 02.06.2014 12:00

Iepirkums PIL 9.panta kārtībā „Apbedīšanas pakalpojuma nodrošināšana VSAC “Zemgale” filiāļu klientiem”
(Valsts iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC Zemgale 2017/6)
Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” (VSAC “Zemgale”)
Iepirkuma priekšmets: apbedīšanas pakalpojumi un preces
Piedāvājums jāiesniedz: “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās pie lietvedes, līdz 2017. gada 2.jūnijam, plkst. 12.00
Iepirkumu komisijas kontaktpersona organizatoriskajos jautājumos – juriskonsults Edgars Krilovs, tālrunis 63963989, e-pasts: edgars.krilovs@vsaczemgale.lv
 

Transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remonta pakalpojumu sniegšana VSAC “Zemgale” 15.05.2017 12:00

Piedāvājumu iesniedz VSAC “Zemgale” kancelejā, “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV- 3913,
darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot uz e-pastu  zemgale@vsaczemgale.gov.lv
Kontaktpersona: VSAC “Zemgale” galvenais saimniecības pārzinis – Dzintars Zaumanis, tālrunis 25444912, e-pasts: dzintars.zaumanis@vsaczemgale.gov.lv

Zobārstniecības un zobu protezēšanas pakalpojumi VSAC “Zemgale” filiāļu klientiem 18.05.2017 12:00

Piedāvājumu iesniedz VSAC “Zemgale” kancelejā, “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV- 3913, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot uz e-pastu  zemgale@vsaczemgale.gov.lv
Kontaktpersona: VSAC “Zemgale” juriskonsults – Edgars Krilovs, tālrunis 63963989, e-pasts: edgars.krilovs@vsaczemgale.gov.lv

Santehnikas preču piegāde VSAC “Zemgale” VSAC “Zemgale” 2017/5 27.04.2017 10.05.2017 12:00

Iepirkums PIL 9.panta kārtībā „Santehnikas preču piegāde VSAC “Zemgale””
(Valsts iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC Zemgale 2017/5)
Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” (VSAC “Zemgale”)
Iepirkuma priekšmets: santehnikas preces.
Piedāvājums jāiesniedz: “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās pie lietvedes, līdz 2017. gada 10.maijam, plkst. 12.00
Iepirkumu komisijas kontaktpersona organizatoriskajos jautājumos – juriskonsults Edgars Krilovs, tālrunis 63963989, e-pasts: edgars.krilovs@vsaczemgale.lv

Personālo datoru ar programmatūru piegāde VSAC “Zemgale” filiālēm 08.05.2017 12:00

Kontaktpersona: VSAC „Zemgale” informācijas vadības speciālists – Vilnis Dreimanis, tālrunis 25446131, e-pasts: vilnis.dreimanis@vsaczemgale.gov.lv

Instrumentu un mazvērtīgā inventāra remontdarbu veikšanai piegāde VSAC “Zemgale” VSAC “Zemgale” 2017/4 31.03.2017 11.04.2014 12:00

Iepirkums PIL 9.panta kārtībā „Instrumentu un mazvērtīgā inventāra remontdarbu veikšanai piegāde VSAC “Zemgale””
(Valsts iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC Zemgale 2017/4)
Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” (VSAC “Zemgale”)
Iepirkuma priekšmets: instrumenti un mazvērtīgais inventārs remontdarbu veikšanai.
Piedāvājums jāiesniedz: “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās pie lietvedes, līdz 2017. gada 11.aprīlim, plkst. 12.00
Iepirkumu komisijas kontaktpersona organizatoriskajos jautājumos – juriskonsults Edgars Krilovs, tālrunis 63963989, e-pasts: edgars.krilovs@vsaczemgale.lv

Remontmateriālu piegāde VSAC “Zemgale” VSAC “Zemgale” 2017/3 28.03.2017 10.04.2017 12:00

Iepirkums PIL 9.panta kārtībā „Remontmateriālu piegāde VSAC “Zemgale””
(Valsts iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC Zemgale 2017/3)
Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” (VSAC “Zemgale”)
Iepirkuma priekšmets: remontmateriāli un elektromateriāli.
Piedāvājums jāiesniedz: “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās pie lietvedes, līdz 2017. gada 10.aprīlim, plkst. 12.00
Iepirkumu komisijas kontaktpersona organizatoriskajos jautājumos – juriskonsults Edgars Krilovs, tālrunis 63963989, e-pasts: edgars.krilovs@vsaczemgale.lv

Ugunsdzēsības inventāra piegāde un apkopes, ugunsdzēsības prasību nodrošināšana 09.03.2017 12:00 9,999.00 EUR

Piedāvājums jāiesniedz: “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās pie vecākās lietvedes vai nosūtot to pa e-pastu zemgale@vsaczemgale.gov.lv
Kontaktpersona organizatoriskajos jautājumos – VSAC "Zemgale” juriskonsults Edgars Krilovs, tālrunis 63963989, e-pasts: edgars.krilovs@vsaczemgale.gov.lv.