Publiskie iepirkumi

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Papildus informācija
Esošo telpu remonts ārstniecības kabineta izveidošanai VSAC „Zemgale” filiālē „Īle” 03:00 Iepirkums „Esošo telpu remonts ārstniecības kabineta izveidošanai VSAC „Zemgale” filiālē „Īle”” (Valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2014/37)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VSAC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Esošo četru telpu remonts ārstniecības kabinetu izveidošanai VSAC „Zemgale” filiālē „Īle”Piedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2014. gada 7.oktobra, plkst. 13:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – juriskonsulte Līga Miglāne, tālrunis 63963989Publikācija IUB: http://pvs.iub.gov.lv/show/376264
Rekonstrukcijas darbi VSAC “Zemgale” filiālē “Īle”, ERAF projekts Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/005 03:00 RezultātiATKLĀTS KONKURSS “Rekonstrukcijas darbi VSAC “Zemgale” filiālē “Īle”, ERAF projekts Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/005” (iepirkuma identifikācijas Nr. LM VSAC Zemgale/2010/31/ERAF)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: “Rekonstrukcijas darbi VSAC “Zemgale” filiālē “Īle”, ERAF projekts Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/005”Piedāvājumi jāiesniedz: Līdz 2010.gada 13. decembra plkst. 09.00 Valsts sociālās aprūpes centrā “Zemgale” (adrese: “Smiltaiņi”, Dartija, Iecavas novads, LV-3913, Latvija; darba laiks: darbdienās no plkst.8.30 līdz plkst.17.00), iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā apakšpunktā noteiktajā adresē līdz šajā apakšpunktā noteiktajam termiņam.Pasūtītāja kontaktpersona: VSAC “Zemgale” projekta vadītāja Evita Taupmane  (tālr.: 63963990, mob.tālr.: 27862852, fakss: 63060213, elektroniskā pasta adrese: evita.taupmane@vsaczemgale.gov.lv)
Kurināmā piegāde VSAC „Zemgale” filiāles “Īle” un filiāles “Ziedkalne” vajadzībām 03:00 RezultātiAtklāts konkurss „Kurināmā piegāde VSAC „Zemgale” filiāles “Īle” un filiāles “Ziedkalne” vajadzībām” (valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2012/23)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Kurināmā piegāde VSAC „Zemgale” filiāles “Īle” un filiāles “Ziedkalne” vajadzībāmPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2012.gada 5. jūlijam plkst. 12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Kancelejas preču piegāde VSAC „Zemgale” vajadzībām 03:00 RezultātiValsts iepirkums „Kancelejas preču piegāde VSAC „Zemgale” vajadzībām” (identifikācijas Nr. LM VSAC Zemgale/2010/32)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Kancelejas preču piegāde VSAC „Zemgale” vajadzībām” atbilstoši tehniskajai specifikācijai (pielikumi no Nr.2 līdz Nr.7)Piedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 30.12.2010., plkst. 12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989alsts iepirkums „Kancelejas preču piegāde VSAC „Zemgale”\r\nvajadzībām”\r\n\r\n(identifikācijas Nr. LM\r\nVSAC Zemgale/2010/32)\r\n\r\n
Kurināmā piegāde VSAC „Zemgale” filiālēm 03:00 RezultātsAtklāts konkurss „Kurināmā piegāde VSAC „Zemgale” filiālēm” (Valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2013/2)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: kurināmā piegāde VSAC „Zemgale” filiālēmPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2013. gada 4. aprīlim, plkst. 12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – juriskonsults Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Grāmatvedības programmas iegāde un uzstādīšana VSAC „Zemgale” 03:00 RezultātiValsts iepirkums „Grāmatvedības programmas iegāde un uzstādīšana VSAC „Zemgale”” (identifikācijas Nr.VSAC Zemgale 2010/35)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Grāmatvedības programmas iegāde un uzstādīšana VSAC „Zemgale” atbilstoši tehniskajai specifikācijaiPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2011.gada 11.janvārim plkst.12.00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSAC „Zemgale” filiāles „Kauguri” klientiem 03:00 RezultātiAtklāts konkurss „Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSAC „Zemgale” filiāles „Kauguri” klientiem” (valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2012/24)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSAC „Zemgale” filiāles „Kauguri” klientiemPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2012.gada 16.jūlijam, plkst.12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Servera un datu rezerves kopēšanas iekārtas iegāde VSAC "Zemgale" vajadzībām 03:00 RezultātiValsts iepirkums „Servera un datu rezerves kopēšanas iekārtas iegāde VSAC "Zemgale" vajadzībām” (identifikācijas Nr. LM VSAC Zemgale/2010/37)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Servera un datu rezerves kopēšanas iekārtas iegāde VSAC "Zemgale" vajadzībām atbilstoši tehniskajai specifikācijaiPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2011.gada 11.janvārim plkst.12.00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Projekta vadības pakalpojumi ERAF projekta „Ilgstošās sociālās aprūpes centra "Zemgale" struktūrvienības "Īle" infrastruktūras pilnveidošana 03:00 Rezultāti
„Nodrošināšana ar elektronisko sakaru (datu pārraides, interneta un fiksēto telekomunikāciju) pakalpojumiem” 03:00 RezultātiValsts iepirkums „Nodrošināšana ar elektronisko sakaru (datu pārraides, interneta un fiksēto telekomunikāciju) pakalpojumiem” Identifikācijas Nr.VSAC Zemgale 2010/33Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Elektronisko sakaru (datu pārraides, interneta un fiksēto telekomunikāciju) pakalpojumi VSAC "Zemgale" vajadzībām atbilstoši tehniskajai specifikācijaiPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2011.gada 11.janvārim plkst.12.00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989