Publiskie iepirkumi

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Papildus informācija
Dezinfekcijas līdzekļu piegāde VSAC „Zemgale” filiāļu vajadzībām 03:00 RezultātiValsts iepirkums „Dezinfekcijas līdzekļu piegāde VSAC „Zemgale” filiāļu vajadzībām” (valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2012/19)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Dezinfekcijas līdzekļu piegāde VSAC „Zemgale” filiāļu vajadzībāmPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2012.gada 10.maijam plkst.12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Degvielas un automobiļu uzturēšanas līdzekļu iegāde Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” 03:00 Rezultāti
Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojums VSAC „Zemgale” klientu vajadzībām 03:00 Iepirkums „Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojums VSAC „Zemgale” klientu vajadzībām” (Valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2014/34)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VSAC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojums VSAC „Zemgale” klientu vajadzībāmPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2014. gada 15.septembra, plkst. 12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – juriskonsulte Līga Miglāne, tālrunis 63963989
Dārzeņu, augļu un ogu un eksotisko augļu piegāde VSAC „Zemgale” vajadzībām 03:00 Rezultāti
Vistu olu piegāde VSAC „Zemgale” klientu vajadzībām 03:00 RezultātiValsts iepirkums „Vistu olu piegāde VSAC „Zemgale” klientu vajadzībām” (valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC “Zemgale” 2012/15)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Vistu olu piegāde VSAC „Zemgale” klientu vajadzībāmPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2012.gada 23.aprīlim, plkst.12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Pārtikas produktu piegāde VSAC „Zemgale” klientu vajadzībām 03:00 RezultātiAtklāts konkurss „Pārtikas produktu piegāde VSAC „Zemgale” klientu vajadzībām” (identifikācijas numurs – LM VSAC Zemgale/2010/29)\r\nPasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: “Pārtikas produktu piegāde Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” (turpmāk –VSAC „Zemgale”) klientu vajadzībām”Piedāvājumi jāiesniedz: VSAC Zemgale administrācijas telpās „Smiltaiņos”, Iecavas novads, LV-3913, līdz 2010.gada 8. decembrim, plkst.12:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā\r\nKontaktpersona: VSAC „Zemgale” juriskonsults - iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, mobilais tālrunis 26540829, e-pasts: gunta.sulca@vsaczemgale.gov.lv
Kompensējamo medikamentu piegāde VSAC „Zemgale” filiālēm 03:00 RezultātiValsts iepirkums „Kompensējamo medikamentu piegāde VSAC „Zemgale” filiālēm” (valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2012/21)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Kompensējamo medikamentu piegāde VSAC „Zemgale” filiālēmPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2012.gada 1.jūnijam, plkst. 12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Rekonstrukcijas darbi VSAC “Zemgale” filiālē “Īle”, ERAF 03:00 RezultātiATKLĀTS KONKURSS “Rekonstrukcijas darbi VSAC “Zemgale” filiālē “Īle”, ERAF projekts Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/005” (iepirkuma identifikācijas numurs – LM VSAC Zemgale/2011/9/ERAF)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Rekonstrukcijas darbi VSAC “Zemgale” filiālē “Īle” Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Ilgstošās sociālās aprūpes centra “Zemgale” struktūrvienības “Īle” infrastruktūras pilnveidošana”, projekta identifikācijas Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/005, ietvarosPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, VSAC "Zemgale" administrācijas telpās, līdz 2011.gada 6. maija plkst. 12.00Pasūtītāja kontaktpersona - VSAC “Zemgale” projekta vadītāja Evita Taupmane (tālr.: 63963990, mob.tālr.: 27862852, fakss: 63060213, elektroniskā pasta adrese: evita.taupmane@vsaczemgale.gov.lv)
Elektroenerģijas piegāde VSAC „Zemgale” filiālēm 03:00 RezultātiAtklāts konkurss „Elektroenerģijas piegāde VSAC „Zemgale” filiālēm” (valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2012/22)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Elektroenerģijas piegāde VSAC „Zemgale” filiālēmPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2012.gada 25.jūnijam, plkst.12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Cietā kurināmā apkures katla piegāde un uzstādīšana VSAC "Zemgale" filiālē "Īle" 03:00 RezultātiValsts iepirkums “Cietā kurināmā apkures katla piegāde un uzstādīšana VSAC "Zemgale" filiālē "Īle"” (identifikācijas Nr. LM VSAC Zemgale/2010/30)\r\nPasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: “Cietā kurināmā apkures katla piegāde un uzstādīšana VSAC „Zemgale” filiālē „Īle””Piedāvājumi jāiesniedz: VSAC Zemgale administrācijas telpās „Smiltaiņos”, Iecavas novads, LV-3913, līdz 2010.gada 29.oktobrim, plkst. 10:00\r\nVisi pretendenti 2010.gada 25.oktobrī plkst. 11.00 tiek aicināti Dobeles novada Auru pagastā, Lielbērzē uz objekta apskati kopā ar VSAC “Zemgale” filiāles “Īle” pārstāvjiem, lai iepazītos ar līguma izpildes apstākļiem.\r\nIepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963982, e-pasts: gunta.sulca@vsaczemgale.gov.lv