Publiskie iepirkumi

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš Papildus informācija
Kurināmā piegāde VSAC „Zemgale” filiāles “Īle” un filiāles “Ziedkalne” vajadzībām 03:00 RezultātiAtklāts konkurss „Kurināmā piegāde VSAC „Zemgale” filiāles “Īle” un filiāles “Ziedkalne” vajadzībām” (valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2012/23)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Kurināmā piegāde VSAC „Zemgale” filiāles “Īle” un filiāles “Ziedkalne” vajadzībāmPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2012.gada 5. jūlijam plkst. 12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Kancelejas preču piegāde VSAC „Zemgale” vajadzībām 03:00 RezultātiValsts iepirkums „Kancelejas preču piegāde VSAC „Zemgale” vajadzībām” (identifikācijas Nr. LM VSAC Zemgale/2010/32)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Kancelejas preču piegāde VSAC „Zemgale” vajadzībām” atbilstoši tehniskajai specifikācijai (pielikumi no Nr.2 līdz Nr.7)Piedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 30.12.2010., plkst. 12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989alsts iepirkums „Kancelejas preču piegāde VSAC „Zemgale”\r\nvajadzībām”\r\n\r\n(identifikācijas Nr. LM\r\nVSAC Zemgale/2010/32)\r\n\r\n
Kurināmā piegāde VSAC „Zemgale” filiālēm 03:00 RezultātsAtklāts konkurss „Kurināmā piegāde VSAC „Zemgale” filiālēm” (Valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2013/2)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: kurināmā piegāde VSAC „Zemgale” filiālēmPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2013. gada 4. aprīlim, plkst. 12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – juriskonsults Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Grāmatvedības programmas iegāde un uzstādīšana VSAC „Zemgale” 03:00 RezultātiValsts iepirkums „Grāmatvedības programmas iegāde un uzstādīšana VSAC „Zemgale”” (identifikācijas Nr.VSAC Zemgale 2010/35)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Grāmatvedības programmas iegāde un uzstādīšana VSAC „Zemgale” atbilstoši tehniskajai specifikācijaiPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2011.gada 11.janvārim plkst.12.00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSAC „Zemgale” filiāles „Kauguri” klientiem 03:00 RezultātiAtklāts konkurss „Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSAC „Zemgale” filiāles „Kauguri” klientiem” (valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2012/24)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana VSAC „Zemgale” filiāles „Kauguri” klientiemPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2012.gada 16.jūlijam, plkst.12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Servera un datu rezerves kopēšanas iekārtas iegāde VSAC "Zemgale" vajadzībām 03:00 RezultātiValsts iepirkums „Servera un datu rezerves kopēšanas iekārtas iegāde VSAC "Zemgale" vajadzībām” (identifikācijas Nr. LM VSAC Zemgale/2010/37)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Servera un datu rezerves kopēšanas iekārtas iegāde VSAC "Zemgale" vajadzībām atbilstoši tehniskajai specifikācijaiPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2011.gada 11.janvārim plkst.12.00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Projekta vadības pakalpojumi ERAF projekta „Ilgstošās sociālās aprūpes centra "Zemgale" struktūrvienības "Īle" infrastruktūras pilnveidošana 03:00 Rezultāti
„Nodrošināšana ar elektronisko sakaru (datu pārraides, interneta un fiksēto telekomunikāciju) pakalpojumiem” 03:00 RezultātiValsts iepirkums „Nodrošināšana ar elektronisko sakaru (datu pārraides, interneta un fiksēto telekomunikāciju) pakalpojumiem” Identifikācijas Nr.VSAC Zemgale 2010/33Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Elektronisko sakaru (datu pārraides, interneta un fiksēto telekomunikāciju) pakalpojumi VSAC "Zemgale" vajadzībām atbilstoši tehniskajai specifikācijaiPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2011.gada 11.janvārim plkst.12.00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989
Maizes, maizes produktu piegāde VSAC „Zemgale” klientu vajadzībām 03:00 Iepirkums „Maizes, maizes produktu piegāde VSAC „Zemgale” klientu vajadzībām” (Valsts iepirkuma identifikācijas numurs VSAC „Zemgale” 2014/36)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VSAC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Maizes, maizes produktu piegāde VSAC „Zemgale” klientu vajadzībāmPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2014. gada 7.oktobra, plkst. 12:00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – juriskonsulte Līga Miglāne, tālrunis 63963989Publikācija IUB: http://pvs.iub.gov.lv/show/374426
Datortehnikas iegāde VSAC "Zemgale" 03:00 RezultātiValsts iepirkums Valsts iepirkums „Datortehnikas iegāde VSAC "Zemgale"” (identifikācijas Nr. LM VSAC Zemgale/2010/36)Pasūtītājs: Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” (VASC „Zemgale”)Iepirkuma priekšmets: Datortehnikas iegāde VSAC "Zemgale" vajadzībām atbilstoši tehniskajai specifikācijaiPiedāvājumi jāiesniedz: „Smiltaiņi”, Iecavas novads, LV-3913, administrācijas telpās, līdz 2011.gada 11.janvārim plkst.12.00Iepirkuma komisijas kontaktpersona organizatoriskos jautājumos – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Gunta Šulca, tālrunis 63963989