Ar 2021. gada 14. aprīli klientu apmeklējumiem tiek noteikta šāda kārtība:

  1. Atļauts apmeklēt attiecīgu filiāli iepriekš piesakot apmeklējumu un saskaņojot apmeklējuma laiku ar filiāles kontaktpersonu, kā arī ievērojot noteiktos drošības pasākumus
  2. Tikšanos ar klientu atļauta vienīgi apmeklētāju telpā, kurā ierīkota norobežojoša siena starp klientu un apmeklētāju vai filiāles āra teritorijā, ievērojot noteiktos drošības pasākumus.
  3. Klienta apmeklētājam, ierodoties filiālē, tiek izmērīta temperatūra, izsniegti individuālie aizsardzības līdzekļi un izskaidroti drošības pasākumi, kā arī vienojas par apmeklējuma ilgumu.
  4. Atsevišķos izņēmuma gadījumos, ar filiāles vadītāja atļauju, apmeklētājiem atļauts apmeklēt gulošos klientus uz neilgu laiku klienta istabā.
  5. Kamēr valstī vēl pastāv esošs inficēšanās risks ar COVID-19 VSAC “Zemgale” aicina klients un viņu tuviniekus, aizgādņus un draugus izmantot alternatīvus saziņas veidus (pa tālruni, WhatsApp, Skype, elektroniski (e-pasta veidā), Zoom u.c.).
  6. Atļauts pieņemt tuvinieku un aizgādņu sūtījumus klientiem. Sūtījumos atļauta preču piegāde iepakojumos, kurus var dezinficēt.
  7. Atļauta klientu ilgstoša ciemošanās ārpus filiāles (ilgstoša prombūtne, ilgāka par vienu mēnesi) izvērtējot epidemioloģiskās drošības riskus. 

Kontakti apmeklējumu saskaņošanai:

Linda Zariņa

Sociālā darbiniece - sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja p.i.
Linda.Zarina [at] vsaczemgale.gov.lv

Ina Zalcmane

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Ina.Zalcmane [at] vsaczemgale.gov.lv

Maija Mendrika

Sociālā darbiniece
Maija.Mendrika [at] vsaczemgale.gov.lv

Iveta Bite

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Iveta.Bite [at] vsaczemgale.gov.lv

Aija Svētiņa

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Aija.Svetina [at] vsaczemgale.gov.lv

Antra Krumholce

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Antra.Krumholce [at] vsaczemgale.gov.lv

Iveta Karole

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Iveta.Karole [at] vsaczemgale.gov.lv

Jolanta Seļezņeva

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja
Jolanta.Selezneva [at] vsaczemgale.gov.lv