Cienījamie centra klienti un apmeklētāji!

 • Ir iespējama sūtījumu nodošana centra klientiem. Sūtījumos atļauta preču piegāde orģinālajos iepakojumos, kurus var dezinficēt.
 • Lūdzam saziņai ar centra klientiem uz laiku izmantot alternatīvas sazināšanās iespējas (telefoniski, SKYPE, ZOOM u.c) sadarbībā ar filiāles darbiniekiem.

Pateicamies par izpratni!

Par neskaidrajiem jautājumiem, lūdzu sazināties ar filiāļu atbildīgajiem darbiniekiem:

 • Filiāle “Iecava”
  • Antra Kupčus, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja, kontaktinformācija: 29249013
  • Daina Blīve, sociālā darbiniece, kontaktinformācija: 28312172
 • Filiāle “Jelgava”
  • Iveta Purne, filiāles vadītāja, kontaktinformācija: 25737206
  • Erita Roze, sociālā darbiniece, kontaktinformācija: 28383916
 • Filiāle “Ķīši”
  • Maija Mendrika, sociālā darbiniece, kontaktinformācija:25434276
  • Ilona Kuzmina, sociālā darbiniece, kontaktinformācija: 25434276
 • Filiāle “Lielbērze”
  • Iveta Bite, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja, kontaktinformācija: 28373553
  • Dagmāra Melķerte, sociālā darbiniece, kontaktinformācija: 29433060
 • Filiāle "Ropaži"
  • Mudīte Graudiņa, veselības aprūpes sektora vadītāja, kontaktinformācija: 67918408
 • Filiāle "Rūja"
  • Agnese Pulciņa, veselības aprūpes sektora vadītāja, kontaktinformācija: 64207917
 • Filiāle "Valka"
  • Ilva Jansone, veselības aprūpes sektora vadītāja, kontaktinformācija:64781356
 • Filiāle “Ziedkalne”
  • Jolanta Seļezņeva. sociālās aprūpes nodaļas un sociālās rehabilitācijas vadītāja, kontaktinformācija: 25446001
  • Antra Vangale, sociālā darbiniece, kontaktinformācija: 26116350