Jaunumi

Filiālē "Lielbērze" - Sociālais darbinieks

 
04. oktobris, 2019
 

VSAC „Zemgale” izsludina konkursu uz vakanto sociālā darbinieka amata vietu filiālē „Lielbērze” uz noteiktu laiku (pilna slodze).

Mēs piedāvājam:
-    sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.
-    algu (bruto) EUR 745 – EUR 1093 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pēc MK noteikumiem Nr.66).
-    darba pieredzi valsts pārvaldē.
-    labus darba apstākļus.
-    draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.
-    veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem.
Būtiskākie amata pienākumi:
-    Vadīt klienta sociālo problēmu risināšanu sadarbībā ar klientu. 
- Prognozēt sociālo problēmu veidošanos un attīstību filiālē. 
- Izmantot darbā dažādas, katram gadījumam atbilstošākās sociālā darba teorijas un metodes.
- Noteikt sniegto pakalpojumu kvalitāti un atbilstību katra klienta vajadzībām.
- Nepieciešamības gadījumā veikt starpnieka funkcijas, kontaktējoties ar oficiālām iestādēm un atbildīgām amatpersonām klienta interesēs (dzīves vietas deklarēšana, pabalstu, pensiju jautājumu kārtošana, aizgādnības jautājumu risināšana).
- Konsultēt klientus jautājumos, kas saistīti ar viņu tiesībām un pienākumiem.
- Izstrādāt individuālus sociālā darba plānus atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām.
- Vadīt starpprofesionāļu komandu, sastādot klientu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānus.
- Veikt sociālo rehabilitāciju, palīdzēt klientiem pārvarēt psiholoģiskus, fiziskus un citus šķēršļus, kas traucē integrēties sabiedrībā.
Prasības pretendentam:
 
-    Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
-    Vēlama praktiskā darba pieredze amatā.
 
Pieteikšanās termiņš: līdz 2019.gada 20.oktobrim.
 
Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas uz sociālā darbinieka amatu, sūtīt Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” filiāle „Lielbērze”, Lielbērze, Auru pagasts, Dobeles novads, LV-3701, iesniegt personīgi vai elektroniski uz e-pastu lielbērze@vsaczemgale.gov.lv. Tālrunis uzziņām 63724670, 6372467.
 

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest “šeit”