Jaunumi

Filiālē "Lielbērze" - noliktavas pārzinis

 
24. oktobris, 2019
 

VSAC „Zemgale” izsludina konkursu uz vakanto amata vietu filiālē „Lielbērze” - noliktavas pārzinis (1 amata vieta) uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentam:
Vidējā profesionālā izglītība, amatizglītība.
Galvenie pienākumi:
Veikt materiāli tehnisko resursu saņemšanu, uzskaiti, glabāšanu, izsniegšanu un norakstīšanu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un Centra noteikto kārtību.
Apkopot un iesniegt informāciju par nepieciešamajiem materiāli tehniskajiem resursiem, inventāru un materiāliem.
Pārbaudīt saņemtās preces kvalitāti.
Sekot līdzi preču piegādes līgumu nosacījumu izpildei, 
Piedalīties materiālo vērtību inventarizācijās, 
Piedāvājam:
atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
darba pieredzi valsts pārvaldē;
algu (bruto) EUR 520 - EUR 570 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pēc MK noteikumiem Nr.66);
labus darba apstākļus;
veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem;
draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.
Pieteikšanās termiņš - 2019.gada 4.novembris 
Pieteikumu konkursam, profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt: VSAC „Zemgale” filiāle „Lielbērze”, Lielbērze, Auru pagasts, Dobeles novads, LV-3701 vai iesniegt personīgi darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63724671 vai e-pastu lielberze@vsaczemgale.gov.lv.

Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts sociālās aprūpes centram “Zemgale”. Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest “šeit”