Jaunumi

Filiāle "Iecava" - Sociālais aprūpētājs

 
05. marts, 2019
 

VSAC “Zemgale” izsludina konkursu uz vakanto amata vietu – VSAC „Zemgale” filiāles “Iecava” Sociālā aprūpētāja amatu uz nenoteiktu laiku.

 

Prasības pretendentam:
•    Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.
•    Vēlama profesionālā pieredze darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem..
•    Normatīvo aktu pārzināšana, kas saistīta ar amata pienākumu izpildi.
•    Atbildība, precizitāte un godīgums, spēja būt klientorientētam.

Galvenie pienākumi:
•    Nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu filiāles klientiem.
•    Palīdzēt klientam uzlabot esošās un apgūt jaunas sociālās prasmes.
•    Nodrošināt, ne retāk kā vienu reizi gadā, klientu funkcionālā stāvokļa izvērtēšanu un sadarbībā ar sociālā darba speciālistiem izstrādāt individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu, atbilstoši klientu sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas vajadzībām.
•    Nodrošināt pārskatāmu informācijas atspoguļošanu klientu kartēs par sociālās aprūpes procesa norisi un ne retāk kā 1x nedēļā veikt ierakstus klienta kartēs par sociālās rehabilitācijas plāna gaitu.
•    Palīdzēt klientiem pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi, veicināt integrēšanos sabiedrībā.
•    Novērtēt klientu personību, pašaprūpes spējas, fizisko un garīgo veselības stāvokli. Sekot aprūpē esošo klientu psihiskā stāvokļa, uzvedības un veselības stāvokļa izmaiņām.
•    Veikt darba dokumentācijas sagatavošanu un noformēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un iestādē noteiktajai kārtībai.
Piedāvājam:
•    sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
•    alga (bruto) EUR 435 – EUR 517 atbilstoši noteiktajai kategorijai (pēc MK noteikumiem Nr.66);
•    veselības apdrošināšanu;
•    darba pieredzi valsts pārvaldē;
•    labus darba apstākļus;
•    draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.

Pieteikšanās termiņš: līdz 2019.gada 31.marts.

Pieteikumu atklātam konkursam uz VSAC “Zemgale” filiāles “Iecava” Sociālā aprūpētāja amatu, profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt: Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” filiāle “Iecava”, “Smiltaiņi”, Iecava, Iecavas novads, LV-3913 (ar norādi “Konkursam uz vakanto Sociālā aprūpētāja amatu”), nosūtīt elektroniski uz iecava@vsaczemgale.gov.lv vai iesniegt personīgi VSAC Zemgale” filiālē “Iecava”, darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63960714.