Jaunumi

Veselības punkta telpu remonts VSAC „Zemgale” filiālē „Lielbērze”

 
17. februāris, 2015
 

Pamatojoties uz 2015.gada 11.februāra lēmumu par ID VSAC „Zemgale” 2014/37 remontdarbu līguma Nr. VSAC Zemgale/2014/34 „Par esošo telpu remontu ārstniecības kabineta izveidošanai VSAC „Zemgale” filiālē „Īle” laušanu, VSAC „Zemgale” veic tirgus izpēti nepabeigtajiem remontdarbiem „Veselības punkta telpu remontam VSAC „Zemgale” filiālē „Lielbērze”, Lielbērze, Auru pagasts, Dobeles novads, 2.kārta”. Piedāvājumus iesniegt elektroniski e-pastā zemgale@vsaczemgale.gov.lv līdz 2015.gada 25.februārim.