Jaunumi

Sociālais darbinieks ir uzticības persona visneaizsargātākajiem Latvijas iedzīvotājiem

 
15. marts, 2016
 

Labklājības ministrs: sociālais darbinieks ir uzticības persona visneaizsargātākajiem Latvijas iedzīvotājiem Labklājības ministrs Jānis Reirs sveic Latvijas sociālos darbiniekus Vispasaules sociālā darba dienā un vēl izturību, sapratni, pacietību un profesionālu entuziasmu. Ministrs augsti vērtē šo nereti smago, tomēr ļoti nepieciešamo darbu – sniegt ikdienā atbalstu un palīdzīgu roku grūtībās nonākušiem cilvēkiem.

„Sociālais darbinieks ir ne tikai galvenā uzticības persona visneaizsargātākajiem Latvijas iedzīvotājiem, bet arī iedvesmas avots un pārmaiņu veicinātājs sabiedrībā.  Šāda savstarpēja cilvēcība un uzticēšanās ne tikai paplašina dažādas cilvēka iespējas, bet arī paaugstina mūsu valsts iedzīvotāju kopējo labklājību. Priecājos, ka šīs dienas atzīmēšana arī Latvijā pamazām ienāk kā laba tradīcija,” atzīst labklājības ministrs Jānis Reirs. Otrdien, 15.martā, Starptautiskā sociālo darbinieku federācija (The International Federation of Social Workers) atzīmē Vispasaules sociālā darba dienu, kuras 2016. gada vadmotīvs ir „Sabiedrība attīstās, kad visu cilvēku cieņa un tiesības tiek respektētas. Sociālie darbinieki – par nedalītu cilvēcību”. Sociālais darbs pasaulē piedzīvo pastāvīgu attīstību, un vienmēr ir orientēts uz cilvēka sarežģītajām un dažādajām vajadzībām, kā arī iespējām izmantot nepieciešamos resursus to īstenošanai. Sociālajā darbā neatņemams pamatprincips ir raudzīties uz cilvēku kā fizisku, psihisku, garīgu un sociālu būtni, kas atrodas nepārtrauktā mijiedarbībā ar sabiedrībā noritošajiem procesiem. Kaut gan daudzās pasaules valstīs marta trešajā otrdienā atzīmē Vispasaules sociālā darba dienu, Latvijā šī tradīcija tikai pamazām sāk iedzīvoties. Ņemot vērā nozares ekspertu viedokļus, Labklājības ministrija 2016.gada marta sākumā ir iesniegusi priekšlikumu grozījumam likumā „Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, nosakot, ka arī Latvijā marta trešā otrdiena atzīmējama kā Vispasaules sociālā darba diena. 2013. gada nogalē Ministru kabinetā tika apstiprināts politikas plānošanas dokuments Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam. Dokumenta mērķis ir veicināt izpratni par sociālo darbu un paaugstināt tā prestižu sabiedrībā. Informāciju sagatavoja: Viktorija Buraka, labklājības ministra preses sekretāre, 67021594,Viktorija.Buraka@lm.gov.lv