Jaunumi

LM atklās klientu vajadzībām atbilstošu sociālās aprūpes centru

 
12. janvāris, 2015
 

LM atklās klientu vajadzībām atbilstošu sociālās aprūpes centru 2015.gada aprīlī Labklājības ministrija (LM) plāno atklāt Valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) Rīga filiāles Ezerkrasti rekonstruēto ēku, tādējādi uzlabojot dzīves kvalitāti cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

Minētajā ēkā izveidotas gan atbilstoši iekārtotas telpas klientiem, gan arī pilnībā iekārtotas darbnīcas. Tādējādi šajā filiālē uzlabotas iespējas sagatavot klientus patstāvīgas dzīves uzsākšanai un darba prasmju apguvei. Vienlaikus mērķtiecīgi pilnveidota pakalpojumu kvalitāte arī tiem cilvēkiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar uzsākt dzīvi sabiedrībā. Piemēram, filiālē darbosies šūšanas darbnīca, veļas mazgāšanas darbnīca, mūzikas terapijas nodarbību telpa, kino-foto-multiplikācijas telpa, datornodarbību telpa, grafikas nodarbību telpa, keramikas nodarbību telpa, koka un klūgu rokdarbu nodarbību telpa, mācību virtuve, aktīvas atpūtas telpa, sveču liešanas darbnīca, u.c. Renovētajā ēkā pakalpojumus varēs saņemt 181 cilvēks ar invaliditāti. Daļa no pakalpojuma saņēmējiem būs valsts sociālās aprūpes centros dzīvojošie klienti. Piemēram, VSAC Zemgale filiāles Kauguri klienti. Šos cilvēkus plānots pārvietot, jo filiāles telpu platība ir neatbilstoša noteiktajām higiēnas prasībām - vairāk nekā divas reizes ir jāsamazina klientu vietu skaits (no 68 līdz 28 vietām). Tāpat telpas nav piemērotas klientu vajadzībām atbilstošu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai. Uz renovēto ēku paredzēts pārvietot arī VSAC Vidzeme filiāles Rauna klientus, jo nekustamais īpašums, kurā filiāle ir izvietota, nav valsts īpašums un līdz ar to nav iespējams veikt ilgtermiņa ieguldījumus ēku sakārtošanai un nodrošināt pilnvērtīgus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.  Vienlaikus paredzēts, ka pakalpojumus VSAC Rīga filiāles Ezerkrasti renovētajā korpusā varēs saņemt tie Rīgas reģiona iedzīvotāji, kuri pašlaik gaida rindā. Tāpat filiālē būs iespēja atgriezties daļai no pašlaik VSAC Kurzeme filiālē Veģi dzīvojošajiem pilngadību sasniegušajiem klientiem, kuri līdz renovācijai pakalpojumus saņēma filiāles Ezerkrasti Bērnu nodaļā. Šobrīd ir uzsākta to klientu apzināšana, kuri ir gatavi pārcelties uz filiāli Ezerkrasti. Vienlaikus, lai saglabātu profesionālus un ilggadīgus darbiniekus, filiālē Ezerkrasti vai citās filiālēs piedāvās iespējas strādāt arī visiem darbiniekiem, kuri ar minētajiem klientiem strādā jau patlaban. Pēc klientu pārcelšanās uz VSAC Ezerkrasti plānots pārtraukt VSAC Zemgale filiāles Kauguri un VSAC Vidzeme filiāles Rauna darbību.Atgādinām, ka VSAC Ezerkrasti ēkā līdz 2009.gadam atradās Sociālās aprūpes centra Ezerkrasti Bērnu nodaļa. Tajā pakalpojumus saņēma bērni ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem un pieauguši cilvēki ar smagiem garīga rakstura traucējumiem vecumā līdz 25 gadiem, kuri turpināja izglītības apguvi. Minētā ēka bija avārijas stāvoklī, līdz ar to, klientus uz renovācijas laiku pārvietoja uz citiem sociālās aprūpes centriem. VSAC Ezerkrasti ēka rekonstruēta Eiropas Reģionālās Attīstības fonda (ERAF) projekta Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība ietvaros. Kopumā projekta īstenošanai ir izlietoti vairāk nekā 4 milj. eiro, t.sk. 2,3 milj. eiro no Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļiem.Informāciju sagatavoja:Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv