Jaunumi

Ieguldījums Tavā nākotnē (oktobris)

 
15. maijs, 2012
 

  Ieguldījums Tavā nākotnē Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” 2010.gada 4.augustā parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru” par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta  „Ilgstošās sociālās aprūpes centra „Zemgale” struktūrvienības „Īle” infrastruktūras pilnveidošana” ieviešanu.

Projekts vērsts uz sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespēju paplašināšanu un sociālo pakalpojumu daudzveidības, pieejamības un kvalitātes pilnveidošanu personām ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta mērķis ir modernizēt esošo sociālās aprūpes centru, pilnveidojot infrastruktūru, uzlabojot sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un nodrošinot vides pieejamību personām ar garīga rakstura un kustību traucējumiem. Ilgtspējīga sociālās drošības sistēmas izveide ir paredzēta Latvijas nacionālajā attīstības plānā. Tā paredz nepieciešamību pēc sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstības. VSAC „Zemgale” struktūrvienības „Īle” ēkas ir morāli un tehniski novecojušas un nav piemērotas personām ar garīga rakstura traucējumiem, to iekārtojums ir novecojis un objektā nav nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem, kas liedz iespēju attīstīt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Ņemot vērā sociālo un ekonomisko situāciju valstī un perspektīvo pieprasījumu pēc sociālajiem pakalpojumiem personām ar garīga rakstura traucējumiem, projekta iesniedzējs, kā valsts politikas īstenotājs ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā, caur šo projektu plāno izveidot LR normatīvo aktu prasībām atbilstošu sociālās aprūpes infrastruktūru un paplašināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespējas esošajā sociālās aprūpes centrā.Projekta ietvaros paredzēta VSAC „Zemgale” struktūrvienības „Īle” infrastruktūras pilnveidošana – vecā slimnīcas korpusa un katla mājas rekonstrukcija, nodarbību telpu izbūvēšana, iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, elektriskā pacēlāja ierīkošana galvenajā korpusā un teritorijas sakārtošana pēc būvdarbu veikšanas, pielāgojot vidi personām ar funkcionāliem traucējumiem. Uz 01.10.2010. apgūti finanšu līdzekļi Ls 16043.85 apjomā, tajā skaitā;1) Maksājums iepirkuma speciālistam – Ls 199.782) Topogrāfija – Ls 2272.713) Ēku tehniskā apsekošana – Ls 2940.304) Avanss par tehniskā projekta izstrādi – Ls 10631.06.Šobrīd notiek tehniskā projekta sagatavošana, līgums noslēgts ar SIA „STATIO arhitektūra” š.g. 7.septembrī. Līguma termiņš ir 2010.gada 15.oktobris – saskaņojumam ar pasūtītāju un 2010.gada 30.novembris – projekta ekspertīzei un saskaņošanai būvvaldē.Plānots izsludināt rekonstrukcijas darbu iepirkumu š.g. 25.oktobrī un decembra vidū noslēgt iepirkuma līgumuProjekta ieviešanas ilgums – 29 mēneši, uzsākot projekta realizāciju 2010.gada 4.augustā un pabeidzot 2012.gada 31.decembrī. Eiropas Reģionālās attīstības fonds līdzfinansē 85% no kopējām projekta izmaksām, Latvijas valsts - 15%. Sagatavoja:VSAC „Zemgale” projekta vadītājaEvita Taupmane2010.gada oktobrī