Jaunumi

Ieguldījums Tavā nākotnē (novembris, 2011)

 
15. maijs, 2012
 

Ieguldījums Tavā nākotnē Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” 2010.gada 4.augustā parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru” par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/005” „Ilgstošās sociālās aprūpes centra „Zemgale” struktūrvienības „Īle” infrastruktūras pilnveidošana” ieviešanu.

Projekta mērķis ir modernizēt esošo sociālās aprūpes centru, pilnveidojot infrastruktūru, uzlabojot sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un nodrošinot vides pieejamību personām ar garīga rakstura un kustību traucējumiem. Projekta ietvaros paredzēta VSAC „Zemgale” struktūrvienības „Īle” infrastruktūras pilnveidošana – vecā slimnīcas korpusa un katla mājas rekonstrukcija, nodarbību telpu izbūvēšana, iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, elektriskā pacēlāja ierīkošana galvenajā korpusā un teritorijas sakārtošana pēc būvdarbu veikšanas, pielāgojot vidi personām ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta ietvaros izgatavota topogrāfija, veikta ēku tehniskā apsekošana un izstrādāts tehniskais projekts. 2011.gada 17.jūnijā noslēgts līgums ar būvnieku SIA „RE&RE” par rekonstrukcijas darbu izpildi. Būvuzraudzību nodrošina VSIA „Šampētera nams”, autoruzraudzību – tehniskā projekta izstrādātājs SIA „STATIO arhitektūra”.Paveiktie rekonstrukcijas darbi uz 30.10.2011.:1) Slimnīcas ēkas rekonstrukcija – 35% no slimnīcas ēkas rekonstrukcijas darbiem, tai skaitā, veikti visi demontāžas un zemes darbi, pabeigta pamatu rekonstrukcija un daļa no nesošo konstrukciju un jumta darbiem.2) Saimniecības ēkas rekonstrukcija – 31% no saimniecības ēkas rekonstrukcijas darbiem, tai skaitā, veikti visi demontāžas un zemes darbi, pabeigta pamatu rekonstrukcija. Veikta lielākā daļa no nesošo konstrukciju un jumta darbiem.3) Inženierkomunikācijas, ārējie tīkli – 8% no inženierkomunikāciju un ārējo tīklu rekonstrukcijas darbiem, tai skaitā pilnībā pabeigts darbs pie vājstrāvas tīkliem.4) Uzstādīts informācijas stends, atbilstoši ES informēšanas un publicitātes prasībām.2010.gadā veikti maksājumi 59 420.21 LVL apmērā.2011.gada desmit mēnešos veikti maksājumi 442 675,10 LVL apmērāProjekta ieviešanas ilgums – 29 mēneši, uzsākot projekta realizāciju 2010.gada 4.augustā un pabeidzot 2012.gada 31.decembrī. Eiropas Reģionālās attīstības fonds līdzfinansē 85% no kopējām projekta izmaksām, Latvijas valsts - 15%.Sagatavoja:VSAC „Zemgale” projekta vadītājaEvita Taupmane17.11.2011.