Jaunumi

Ieguldījums Tavā nākotnē (maijs, 2011)

 
15. maijs, 2012
 

  Ieguldījums Tavā nākotnē  Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” 2010.gada 4.augustā parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru” par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/005” „Ilgstošās sociālās aprūpes centra „Zemgale” struktūrvienības „Īle” infrastruktūras pilnveidošana” ieviešanu.

Projekta mērķis ir modernizēt esošo sociālās aprūpes centru, pilnveidojot infrastruktūru, uzlabojot sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un nodrošinot vides pieejamību personām ar garīga rakstura un kustību traucējumiem. Projekta ietvaros paredzēta VSAC „Zemgale” struktūrvienības „Īle” infrastruktūras pilnveidošana – vecā slimnīcas korpusa un katla mājas rekonstrukcija, nodarbību telpu izbūvēšana, iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, elektriskā pacēlāja ierīkošana galvenajā korpusā un teritorijas sakārtošana pēc būvdarbu veikšanas, pielāgojot vidi personām ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta ietvaros izgatavota topogrāfija, veikta ēku tehniskā apsekošana un izstrādāts tehniskais projekts. Tehniskā projekta izstrādātājs SIA „STATIO arhitektūra” ir veicis projekta sadalīšanu kārtās. Izsludināts atklāts konkurss uz VSAC „Zemgale” filiāles „Īle” 1.kārtas rekonstrukcijas darbiem.Projekta ieviešanas ilgums – 29 mēneši, uzsākot projekta realizāciju 2010.gada 4.augustā un pabeidzot 2012.gada 31.decembrī. Eiropas Reģionālās attīstības fonds līdzfinansē 85% no kopējām projekta izmaksām, Latvijas valsts - 15%.Sagatavoja:VSAC „Zemgale” projekta vadītājaEvita Taupmane2011.gada, maijā