Jaunumi

Ieguldījums Tavā nākotnē (janvāris, 2011)

 
15. maijs, 2012
 

Ieguldījums Tavā nākotnē Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” 2010.gada 4.augustā parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru” par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta Nr.3DP/3.1.4.1.5/10/IPIA/CFLA/005” „Ilgstošās sociālās aprūpes centra „Zemgale” struktūrvienības „Īle” infrastruktūras pilnveidošana” ieviešanu.

Projekta mērķis ir modernizēt esošo sociālās aprūpes centru, pilnveidojot infrastruktūru, uzlabojot sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un nodrošinot vides pieejamību personām ar garīga rakstura un kustību traucējumiem. Projekta ietvaros paredzēta VSAC „Zemgale” struktūrvienības „Īle” infrastruktūras pilnveidošana – vecā slimnīcas korpusa un katla mājas rekonstrukcija, nodarbību telpu izbūvēšana, iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, elektriskā pacēlāja ierīkošana galvenajā korpusā un teritorijas sakārtošana pēc būvdarbu veikšanas, pielāgojot vidi personām ar funkcionāliem traucējumiem. Projekta ietvaros izgatavota topogrāfija, veikta ēku tehniskā apsekošana un izstrādāts tehniskais projekts. Tehniskā projekta izstrādātājs ir SIA „STATIO arhitektūra”.Izsludināts rekonstrukcijas darbu iepirkums, kurš beidzās bez rezultātiem nepietiekama finansējuma dēļ. Uzsākta tehniskā projekta pārstrādāšana, sadalot rekonstrukcijas darbus divās kārtās. 2010.gadā veikti maksājumi 59 420.21 LVL apmērā.2011.gadā plānots apgūt 559 158 LVL.Projekta ieviešanas ilgums – 29 mēneši, uzsākot projekta realizāciju 2010.gada 4.augustā un pabeidzot 2012.gada 31.decembrī. Eiropas Reģionālās attīstības fonds līdzfinansē 85% no kopējām projekta izmaksām, Latvijas valsts - 15%.Sagatavoja:VSAC „Zemgale” projekta vadītājaEvita Taupmane2011.gada, janvārī