Jaunumi

Apkures sistēmu nomaiņa VSAC „Zemgale” filiālē „Iecava” un filiālē „Jelgava”, KPFI projekts Nr. KPFI-12/214 turpinās

 
31. jūlijs, 2012
 

KPFI projekts Nr. KPFI-12/214„Apkures sistēmu nomaiņa VSAC "Zemgale”filiālē „Iecava” un filiālē „Jelgava”Valsts sociālās aprūpes centrs „Zemgale” 2011.gada 19.oktobrī parakstīja līgumu ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds” un Latvijas republikas Labklājības ministriju par projekta „Apkures sistēmu nomaiņa VSAC „Zemgale” filiālē „Iecava” un filiālē „Jelgava”” Nr. KPFI-12/214 īstenošanu.

Projekta mērķis ir nodrošināt VSAC „Zemgale” divas struktūrvienības (filiāli „Jelgava” un filiāli „Iecava”) ar autonomu, ar atjaunojamiem energoresursiem darbināmu apkures sistēmu, samazinot CO² izmešu emisiju, proti, uzstādīt 4 dažādas jaudas biomasas granulu katlus, tādejādi aizstājot gāzes apkures katlus un centralizēto apkuri, kas arī tiek nodrošināta izmantojot gāzes apkuri.Projekts nepieciešams, lai samazinātu VSAC „Zemgale” izdevumus par siltumenerģiju un nodrošinātu filiāli „Jelgava” un filiāli „Iecava” ar autonomu un efektīvu apkures sistēmu, kas aizstātu nolietojušos un ekspluatācijā dārgos gāzes apkures katlus (atbilstoši prognozēm gaidāms arī gāzes cenu pieaugums 22% apmērā jau no 01.07.2011.) filiālē „Iecava” un kas aizstātu dārgo centrālo apkuri filiālē „Jelgava”.Filiālē „Jelgava” plānots uzstādīt divus apkures katlus ar 220 kW jaudu katram, bet filiālē „Iecava” plānots uzstādīt apkures katlu ar jaudu 220 kW un otru katlu ar jaudu 110 kW.Plānots, ka projekta rezultātā filiālē „Iecava” kurināmā izmaksas salīdzinājumā ar 2010.gadu samazināsies par 40%, savukārt filiālē „Jelgava” projekta īstenošanas rezultātā siltumenerģijas izmaksas samazināsies par gandrīz 50%.Īstenojot projektu, tiks panākts CO² emisijas samazinājums 372,27 tCO²/gadā, kas attiecībās pret pieprasīto līdzfinansējumu ir 5,19 kgCO2/LVL gadā.Projekta īstenošanas laiks – 9 mēneši, projekta pabeigšanas datums – 01.07.2012. Kopējās projekta īstenošanas izmaksas – LVL 95602,75. Finanšu instrumenta finansējums ir 75% no kopējām projekta izmaksām, Projekta iesniedzēja līdzfinansējums – 25%.KPFI projekta īstenošanas gaitā ir nodrošināti paredzētie publicitātes pasākumi – ievietota aktuāla informācija VSAC „Zemgale” mājas lapā un izvietoti informācijas stendi VSAC „Zemgale” filiālē „Iecava” un filiālē „Jelgava”. Noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi un saskaņošanu. Pamatojoties uz izstrādāto tehnisko projektu, izsludināta iepirkuma procedūra par apkures sistēmu nomaiņu VSAC ‘Zemgale” filiālē „Iecava” un filiālē „Jelgava”. Iepirkuma procedūras rezultātā, 2012.gada 20.aprīlī noslēgts līgums ar SIA „KSD ECO HEAT” par kopējo summu – Ls 95602.77 (ar PVN).Sagatavoja:VSAC „Zemgale” projekta vadītājaEvita Taupmane2012.gada aprīlī