Jaunumi

Tiesībsargu neinteresē ministrijas paveiktais sociālās aprūpes situācijas uzlabošanā

 
20. februāris, 2013
 

LM: Tiesībsargu neinteresē ministrijas paveiktais sociālās aprūpes situācijas uzlabošanā

Tiesībsargu neinteresē Labklājības ministrijas (LM) paveiktais saistībā ar situācijas uzlabošanu valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) klientiem, otrdien, 19.februārī, notikušajā preses brīfingā uzsvēra LM valsts sekretāre Ieva Jaunzeme.

„Tiesībsargs paziņojot, ka visos valsts sociālās aprūpes centros ir pārkāpumi ar medikamentu lietošanu, publiski apvainojis valsts sociālās aprūpes centros strādājošos. Vienlaikus savā atzinumā Tiesībsargs uzsver, ka secinājumi pamatā nav vērtējami saistībā ar VSAC strādājošo darbinieku darba kvalitāti, bet gan norāda uz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas sistēmas nepilnībām. Uzskatu, ka nav iespējams izdarīt vispārinātus secinājumus par vairāk kā 4500 cilvēkiem valsts sociālās aprūpes centros, vienā dienā apmeklējot vienu filiāli, jo katrā no filiālēm dzīvo vairāk nekā 150 klientu,” uzsver LM valsts sekretāre Ieva Jaunzeme.


LM nodos izvērtēšanai Veselības inspekcijai faktus par medikamentu lietošanu VSAC, jo medikamentus klientiem izraksta viņu ģimenes ārsti un citas ārstniecības personas.

Pretēji Tiesībsarga paustajam, I.Jaunzeme norāda, ka klientus VSAC „neievieto”. Tieši otrādi – klienti paši izsaka savu vēlmi dzīvot VSAC. Pēc statistikas datiem 18.01.2013. rindā uz VSAC gaidīja 357 cilvēki. No tiem 36,4% jau saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pašvaldību vai privātpersonu dibinātās institūcijās. 21,4 % pašlaik ārstējas psihoneiroloģiska tipa ārstniecības iestādēs un tikai 3,9% saņem alternatīvās aprūpes pakalpojumu pašvaldībās.

Lai gan Tiesībsargs mudina uz ātru rīcību, aicinot nevienu jaunu klientu neievietot sociālās aprūpes centros, bet tā vietā veicinot alternatīvos pakalpojumus, jāuzsver, ka minēto aprūpes pakalpojumu pieejamība cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem pašvaldībās ir atšķirīga un tie neattīstās pietiekami strauji. Turklāt, neraugoties uz piesaistītajiem Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem, pašvaldībām ir problēmas turpināt sociālo pakalpojumu sniegšanu pēc projekta noslēgšanās.

Atgādinām, ka LM turpinās darbs pie Pamatnostādņu sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.-2020.gadam izstrādes. To ieviešana ir paredzēta trīs rīcības virzienos – deinstitucionalizācija, sabiedrībā balstīti, pēctecīgi un klienta individuālajām vajadzībām atbilstoši sociālie pakalpojumi, kā arī efektīva sociālo pakalpojumu pārvaldība.

Preses brīfinga audioieraksts ir pieejams www.lm.gov.lv/upload/audio/audio19022013.mp3.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.